THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 07/02/2020

11/02/2020 25 Lượt xem

http://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/n%C4%83m_2020/%C4%91i%E1%BB%81u_h%C3%A0nh/45-TB-UBND_20200210033024465460_signed20200210033141.pdf