NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BC công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý II năm 2019

14/07/2019 51 Lượt xem

http://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/t%C3%A0i_li%E1%BB%87u/330-BC-UBND_20190712085250677670_signed20190712085748.pdf