THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2019

16/10/2019 87 Lượt xem

http://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/t%C3%A0i_li%E1%BB%87u/112cv_thu_trung_thu_tai_lieu_kem_theo_20190910041634691691_000.00.00.h42.pdf