TIN TỨC TRONG HUYỆN

Huyện Yên Khánh tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4

24/11/2016 46 Lượt xem

 

Ngày 24/11, Huyện ủy Yên Khánh tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thưởng vụ Huyện ủy quản lý năm 2016.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 255 người là cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong huyện gồm: các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên BTV đảng ủy, bí thư, phó bí thư, phó chủ tịch HĐND và UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe giảng viên của trường Chính trị tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn cốt yếu về thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong thời kỳ mới.

Các chuyên đề vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề mới đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ ở huyện và cơ sở.