Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56131

Online: 2

Hôm nay: 93

QĐ V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá đất ở tại xã Khánh Lợi huyện Yên Khánh

Thứ sáu, 02/08/2019

http://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/t%C3%A0i_li%E1%BB%87u/584-QD-UBND_%C4%91%E1%BA%A5u_gi%C3%A1_3.pdf