Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97422

Online: 3

Hôm nay: 208

BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

Thứ năm, 05/11/2020

BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

Trưởng Bộ phận

Đ/c: Đào Hồng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

  • Lĩnh vc Tư pháp - hộ tịch

Chuyên viên: Nguyễn Thị Huệ

SĐT: 0942.525.656

  • Lĩnh vc Tài chính và Đăng ký kinh doanh

Chuyên viên: Trương Thị Hương

SĐT:0988.239.349

  • Lĩnh vc Lao động Thương binh và Xã hi

Chuyên viên: Phạm Thị Yến

SĐT: 0913.148.325

  • Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

Chuyên viên :Tống Thị Thanh Xuân

SĐT: 0964.916.383

  • Lĩnh vực: Tôn giáo, thi đua và khen thưởng

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu

SĐT: 0979.959.939

  • Lĩnh vực Công thương, giao thông vận tải và xây dựng

Chuyên viên: Phạm Anh Tú

SĐT: 0943.880.135

  • Lĩnh vực thanh tra

Chuyên viên: Đinh Thị Dung

SĐT: 0916.188.152

  • Lĩnh vực Văn hóa, thông tin, truyền thông và xuất bản

Viên chức: Phạm Quốc Hưng

SĐT: 0913.441.806

  • Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Chuyên viên: Trần Văn Thìn

SĐT: 0915.192.102

  • Thu phí, lệ phí

Nhân viên: Trịnh Thị Khánh Ly

SĐT: 0987.171.731

Viên chức: Lê Quang Huy

SĐT: 0912.290.858

Bài viết khác