Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
51326

Online: 3

Hôm nay: 63

Lịch công tác tuần 19, từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018

 

 

UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

VĂN PHÒNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Tuần 19, từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018

(Lịch tổng hợp ngày 04/5/2018)


            Thứ 7, ngày 05/5/2018. (Cả ngày) (Đ/c Vọng)
HN làm việc lựa chọn địa điểm và cách thức triển khai dự án thi điểm sản xuất lúa hữu cơ và thí điểm  tưới bằng đường ống đến mặt ruộng cho vùng sản xuất rau màu tập trung tại xã Khánh Hải, Khánh Thiện, Khánh Thủy.
            Thứ 7, ngày 05/5/2018. 7h30’. Khai mạc giải bóng bàn tỉnh Ninh Bình.

 

Hai

07/5

UBND huyện

TT HĐND, LĐ UBND

6h45’. Chào cờ sinh hoạt chính trị đầu tuần.

Sân trước tiền sảnh trụ sở UBND huyện

 

TT Huyện ủy

7h30’. Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra công tác thực hiện Nghị quyết số 25 BCH TW Đảng.

Phòng họp Huyện ủy

BCĐ XD NTM tỉnh

LĐ UBND

14h00’. Ban chỉ đạo XD NTM tỉnh kiểm tra xây dựng xã NTMT kiểu mẫu tại xã Khánh Thành.

UBND xã Khánh Thành

Ba

08/5

BCĐ diễn tập chiến đấu phòng thủ

LĐ UBND

7h30’. HN Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 04 xã: Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Hải, Khánh Lợi.

P2

Sở TN&MT

LĐ UBND

Sở TN&MT làm việc về cấp GCN QSDĐ sau đo đạc tại xã K.An.

UBND xã K.An

09/5

BCĐ XD NTM huyện

LĐ UBND

7h30’. HN Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đánh giá kết quả thực hiện và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

P2

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Đ/c Vọng

14h30’. HN tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2017, triển khai kế hoạch PCTT-TKCN năm 2018.

Hội trường BCH bộ đội Biên phòng tỉnh

UBND huyện

LĐ UBND

14h00’. HN tổng kết rút kinh nghiệm với các đơn vị tham gia Lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt.

P2

Năm

10/5

TT HĐND huyện

Đ/c Đậu

Tiếp công dân theo lịch.

Trụ sở TCD

UBND huyện

LĐ UBND

7h30’. HN nghe xã Khánh Thủy, Khánh Nhạc báo cáo Đề án tái cơ cấu ngành NN gắn với ATTP

P2

TT HĐND huyện

TT HĐND, LĐ UBND

7h30’. Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Khánh Hòa.

UBND xã Khánh Hòa

Sáu

11/5

Sở Công thương

Đ/c Tuyển

8h00’. HN tập huấn đăng ký, khai thác nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

Hội trường sở Công thương

 

LĐ UBND

Giao ban Thường trực Huyện ủy; giao ban lãnh đạo UBND huyện.

 

           

          Thứ 4, ngày 16/5/2018. (Cả ngày) Sở NN&PTNT kiểm tra công tác vi phạm Luật đê điều và phòng chống lụt bão.

Yên Khánh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;

- Đài truyền thanh huyện.

- Trang TTĐT: yenkhanh.ninhbinh.gov.vn;

- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Trọng Mỳ