Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56438

Online: 2

Hôm nay: 111

Lich công tác tuần 20, từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018

 

 

UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

VĂN PHÒNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Tuần 20, từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (Lịch tổng hợp ngày 11/5/2018)

 

 

 

                                                Chủ nhật, ngày 14/5/2018. Họp mặt Hội đồng hương xã Khánh Thiện.

Thứ, ngày

Cơ quan

chủ trì

Lãnh đạo dự họp

Thời gian - Nội dung Hội nghị

Địa điểm

Hai

14/5

UBND tỉnh

LĐ UBND

7h30’. HN kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt.

NVH trung tâm tỉnh

UBND huyện

LĐ UBND

14h00’. HN nghe xã Khánh Thủy, Khánh Nhạc báo cáo Đề án tái cơ cấu ngành NN gắn với ATTP.

P2

 

 

 

 

 

Ba

15/5

Sở TN&MT

Đ/c Vọng

7h30’. Sở TN&MT kiểm tra công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Khánh.

 

Sở Nội vụ

Đ/c Hiền

8h. HN tập huấn công tác chuẩn hóa địa danh cấp tỉnh.

Phòng họp Sở Nội vụ

Sở GT&VT

Đ/c Tuyển

14h00’. Hội nghị rà soát, thỏa thuận, thống nhất hướng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình

Phòng họp Sở GT&VT

UBND huyện

LĐ UBND

14h00’. HN đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa 2017, kế hoạch sản xuất vụ mùa 2018.

Hội trường UBND

 

 

 

 

16/5

Sở NN&PTNT

LĐ UBND

Cả ngày. Sở NN&PTNT kiểm tra công tác vi phạm Luật đê điều và phòng chống lụt bão.

 

Huyện ủy

LĐ UBND

HN Ban thường vụ Huyện ủy.

Phòng họp Huyện ủy

Năm

17/5

UBND huyện

Đ/c Vọng

Tiếp công dân theo lịch.

Trụ sở TCD

UBND huyện

LĐ UBND

7h30’. HN BCĐ xây dựng NTM huyện đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ đến cuối năm 2018 và phân công cho các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng thuộc UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM.

P2

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

LĐ UBND

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 24 về Y tế và Hội Đông y.

 

 

 

 

 

Sáu

18/5

 

Đ/c Hiền

Sáng. HN giao ban thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” cụm Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tại Thái Bình.

Tỉnh Thái Bình

UBND huyện

LĐ UBND

7h30’. Kiểm tra công tác “4 tại chỗ” PCTT&TKCN năm 2018.

 

 

LĐ UBND

Giao ban Thường trực Huyện ủy; giao ban lãnh đạo UBND huyện.

 

 

 

 

 

 

           

Yên Khánh, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;

- Đài truyền thanh huyện.

- Trang TTĐT: yenkhanh.ninhbinh.gov.vn;

- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Trọng Mỳ