Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
52249

Online: 4

Hôm nay: 218

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 23, từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018

 

 

UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

VĂN PHÒNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Tuần 23, từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018

(Lịch tổng hợp ngày 01/6/2018)


Thứ 7, Chủ nhật (ngày 02,03/6/2018).
Đ/c Chủ tịch tham gia Hội đồng thi tuyển Công chức tỉnh Ninh Bình.

Thứ 7, ngày 02/6/2018. 8h00’. (Đ/c Tuyển) Sở TN&MT tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung báo cáo UBND tỉnh về việc giải phóng mặt bằng, bàn giao khu vực hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường Bái Đính - Kim Sơn và hành lang bảo vệ đê, đoạn tiếp giáp KCN Khánh Cư.

Thứ 7, ngày 02/6/2018. 8h00’. (Đ/c Vọng) HN làm triển khai giống lúa mới tại xã Khánh Nhạc.

 

Thứ, ngày

Cơ quan

chủ trì

Lãnh đạo dự họp

Thời gian - Nội dung Hội nghị

Địa điểm

Hai

04/6

UBND huyện

TT HĐND, LĐ UBND

6h45’. Chào cờ sinh hoạt chính trị đầu tuần.

Sân trước tiền sảnh trụ sở UBND huyện

Hội người cao tuổi huyện

LĐ UBND

7h15’. HN kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Hội NCT VN và biểu dương NCT tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi.

Hội trường UBND huyện

Huyện ủy

Đ/c

Chủ tịch

7h30’. HN giao ban Thường trực Huyện ủy.

Phòng họp Giao ban TT

 

Đ/c Vọng

7h30’. HN giao ban 6 tháng đầu năm cụm xã Khánh Lợi, Khánh Hồng.

UBND xã Khánh Hồng

Chùa Hựu An

LĐ UBND

7h30’. Lễ kỷ niệm ngày thị tịch của giác linh Hòa thượng.

Chùa Hựu An, xã Khánh An

Huyện ủy

LĐ UBND

13h30’. HN tổng kết NQ 26/NQ-BCHTW về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.

Hội trường UBND huyện

Ba

05/6

Huyện ủy

Đ/c Hiền

13h30’. HN giao ban tháng 05/2018 Huyện ủy.

Phòng họp Huyện ủy

 

 

Từ 05/6 - 09/6. Đoàn công tác của huyện đi công tác tại Thái Lan.

 

06/6

Cục thống kê tỉnh

LĐ UBND

Sáng. Cục Thống kê tỉnh đánh giá diện tích, năng suất lúa và các loại cây trồng vụ Đông Xuân năm 2018.

Cục Thống kê tỉnh

Năm

07/6

UBND huyện

Đ/c

Chủ tịch

Tiếp công dân theo lịch.

Trụ sở TCD

Sáu

08/6

 

LĐ UBND

Giao ban Thường trực Huyện ủy; giao ban lãnh đạo UBND huyện.

 

Bảy

09/6

UBND tỉnh

Đ/c Hiền

7h30’. Lễ khai mạc tuần du lịch Ninh Bình năm 2018.

Bến thuyền Tam Cốc, Hoa Lư, Ninh Bình            

Yên Khánh, ngày 01 tháng 6 năm 2018 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;

- Đài truyền thanh huyện.

- Trang TTĐT: yenkhanh.ninhbinh.gov.vn;

- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Trọng Mỳ