Uỷ ban nhân dân huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh Bình

 DANH SÁCH EMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

 

STT

Họ Tên

Chức vụ

Email

Lãnh đạo UBND huyện

1

Phạm Ngọc Quý

Chủ tịch UBND huyện

quypn.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Tuyển

Phó Chủ tịch UBND huyện

tuyennx.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Đinh Văn Vọng

Phó Chủ tịch UBND huyện

vongdv.yk@ninhbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện

hienntt.yk@ninhbinh.gov.vn

Thường Trực HĐND huyện

5

Bùi Thị Vẻ

Phó Chủ tịch HĐND huyện

vebt.yk@ninhbinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Đậu

Ủy viên TT HĐND huyện

daunv.yk@ninhbinh.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

7

Nguyễn Trọng Mỳ

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

mynt.yk@ninhbinh.gov.vn

8

Nguyễn Hồng Tư

Phó CVP HĐND và UBND

tunh.yk@ninhbinh.gov.vn

9

Lê Thị Kim Thoa

Phó CVP HĐND và UBND

thoaltk.yk@ninhbinh.gov.vn

10

Lê Thị Ngọc

Phó CVP HĐND và UBND

ngọclt.yk@ninhbinh.gov.vn

11

Vũ Thị Viên

Nhân viên

vienvt.yk@ninhbinh.gov.vn

12

Hoàng Tuấn Hưng

Lái xe

hunght.yk@ninhbinh.gov.vn

13

Phạm Thị Yến

Nhân viên

yenpt.yk@ninhbinh.gov.vn

14

Dương Tuấn Lâm

Nhân viên

lamdt.yk@ninhbinh.gov.vn

15

Bùi Văn Thúy

Bảo vệ

thuybv.yk@ninhbinh.gov.vn

16

Đào Thanh Bạch

Bảo vệ

bachdt.yk@ninhbinh.gov.vn

17

Nguyễn Thái Phiên

Lái Xe

phiennt.yk@ninhbinh.gov.vn

18

Phạm Thị Thanh Loan

Nhân viên

loanptt.yk@ninhbinh.gov.vn

19

Bùi Thị Thu Hiền

Nhân viên

hienbtt.yk@ninhbinh.gov.vn

20

Nguyễn Duy Trung

Nhân viên

trungnd.yk@ninhbinh.gov.vn

21

Hoàng Thị Thủy

Nhân viên

thuyht.yk@ninhbinh.gov.vn

22

Nguyễn Thị Vân

Nhân viên

vannt.yk@ninhbinh.gov.vn

23

Trịnh Thị Khánh Ly

Nhân viên

lyttk.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Nội vụ

24

Bùi Văn Quang

Trưởng phòng

quangbv.yk@ninhbinh.gov.vn

25

Đào Duy Thắng

Phó Trưởng phòng

thangdd.yk@ninhbinh.gov.vn

26

Nguyễn Văn Dưỡng

Phó Trưởng phòng

duongnv.yk@ninhbinh.gov.vn

27

Nguyễn Thị Kính

Nhân viên

kinhnt.yk@ninhbinh.gov.vn

28

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên

thuynt.yk@ninhbinh.gov.vn

29

Trịnh Hoàng Vương

Nhân viên

vuongth.yk@ninhbinh.gov.vn

30

Nguyễn Thị Thu

Nhân viên

thunt.yk@ninhbinh.gov.vn

31

Nguyễn Ngọc Hải

Nhân viên

hainn.yk@ninhbinh.gov.vn

32

 

 

 

Phòng Tư Pháp

33

Lê Ngọc Long

Trưởng phòng

longln.yk@ninhbinh.gov.vn

34

Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên

huent.yk@ninhbinh.gov.vn

35

 

 

 

Thanh Tra huyện

36

Nguyễn Văn Hùng

Chánh Thanh Tra

hungnv.yk@ninhbinh.gov.vn

37

Lã Xuân Hồng

Nhân viên

honglx.yk@ninhbinh.gov.vn

38

Bùi Việt Cường

Phó Chánh Thanh tra

cuongbv.yk@ninhbinh.gov.vn

39

Mai Hải Lý

Nhân viên

lymh.yk@ninhbinh.gov.vn

40

Đinh Thị Dung

Nhân viên

dungdt.yk@ninhbinh.gov.vn

41

 

 

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

42

Bùi Thị Hòa

Trưởng phòng

hoabt.yk@ninhbinh.gov.vn

43

Phạm Thị Thịnh

Phó Trưởng phòng

thinhpt.yk@ninhbinh.gov.vn

44

Nguyễn Việt Đức

Nhân viên

duvnv.yk@ninhbinh.gov.vn

45

Trương Thị Hương

Nhân viên

huongtt.yk@ninhbinh.gov.vn

46

Bùi T.Thanh Huyền

Nhân viên

huyenbtt.yk@ninhbinh.gov.vn

47

Phạm T.Hồng Khánh

Nhân viên

khanhpth.yk@ninhbinh.gov.vn

48

 

 

 

49

 

 

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

50

Đinh Văn Lâm

Trưởng phòng

lamdv.yk@ninhbinh.gov.vn

51

Bùi Thị Mây

Phó Trưởng phòng

maybt.yk@ninhbinh.gov.vn

52

Phạm Ngọc Điệp

Phó Trưởng phòng

dieppn.yk@ninhbinh.gov.vn

53

Phạm Thị Minh

Nhân viên

minhpt.yk@ninhbinh.gov.vn

54

Trần Thị Việt Phương

Nhân viên

phuongttv.yk@ninhbinh.gov.vn

55

Trần Thị Duyên

Nhân viên

duyentt.yk@ninhbinh.gov.vn

56

Nguyễn Thị Hải Yến

Nhân viên

yennth.yk@ninhbinh.gov.vn

57

Nguyễn Lan Anh

Nhân viên

anhnl.yk@ninhbinh.gov.vn

58

Bùi Đức Thuận

Nhân viên

thuanbd.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Tài nguyên - Môi trường

59

Lâm Văn Xuyên

Trưởng phòng

xuyenlv.yk@ninhbinh.gov.vn

60

Tô Văn Lưu

Phó Trưởng phòng

luutv.yk@ninhbinh.gov.vn

61

Đỗ Xuân Thảo

Phó Trưởng phòng

thaodx.yk@ninhbinh.gov.vn

62

Lại Đức Quang

GĐ VP ĐK QSDĐ

quangld.yk@ninhbinh.gov.vn

63

Nguyễn Tử Lương

Nhân viên

luongnt.yk@ninhbinh.gov.vn

64

 

 

 

65

Vũ Thị Vân Anh

Nhân viên

anhvtv.yk@ninhbinh.gov.vn

66

Phạm Huy Hoàng

Nhân viên

hoangph.yk@ninhbinh.gov.vn

67

Ngô Việt Hạnh

Nhân viên

hanhnv.yk@ninhbinh.gov.vn

68

Nguyễn Thanh Tân

Nhân viên

tannt.yk@ninhbinh.gov.vn

69

Phạm Văn Thư

Nhân viên

thupv.yk@ninhbinh.gov.vn

70

Phạm Văn Dự

Nhân viên

dupv.yk@ninhbinh.gov.vn

71

Tô Mạnh Trí

Nhân viên

tritm.yk@ninhbinh.gov.vn

72

Nguyễn Văn Hiểu

Nhân viên

hieunv.yk@ninhbinh.gov.vn

73

Phan Thị Kiều Linh

Nhân viên

linhptk.yk@ninhbinh.gov.vn

74

Trần Lệ Xuân

Nhân viên

xuantl.yk@ninhbinh.gov.vn

75

 

 

 

76

 

 

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

77

Trần Ngọc Diệp

Trưởng phòng

dieptn.yk@ninhbinh.gov.vn

78

Vũ Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

tuanva.yk@ninhbinh.gov.vn

79

Tạ Kim Tân

Phó Trưởng phòng

tantk.yk@ninhbinh.gov.vn

80

Nguyễn Thị Huyền Sâm

Nhân viên

samnth.yk@ninhbinh.gov.vn

81

Phạm Thị Vân

Nhân viên

vanpt.yk@ninhbinh.gov.vn

82

Nguyễn T.Minh Hoàn

Nhân viên

hoanntm.yk@ninhbinh.gov.vn

83

Nguyễn Tuyết Ngân

Nhân viên

ngannt.yk@ninhbinh.gov.vn

84

Nguyễn Thị Xuyến

Nhân viên

xuyennt.yk@ninhbinh.gov.vn

85

Nguyễn T Minh Huệ

Nhân viên

huentm.yk@ninhbinh.gov.vn

96

Đinh Thị Ánh Hồng

Nhân viên

hongdta.yk@ninhbinh.gov.vn

87

Lê Quang Cảnh

Nhân viên

canhlq.yk@ninhbinh.gov.vn

88

Thịnh Đức Hùng

Nhân viên

hungtd.yk@ninhbinh.gov.vn

89

Ngô Phương Thúy

Nhân viên

thuynp.yk@ninhbinh.gov.vn

90

Lâm Việt Hùng

Nhân viên

hunglv.yk@ninhbinh.gov.vn

91

Vũ Thị Xuyến

Nhân viên

xuyenvt.yk@ninhbinh.gov.vn

92

 

 

 

Phòng Công thương

93

Phạm Minh Đức

Trưởng phòng

longln.yk@ninhbinh.gov.vn

94

Nguyễn Đình Đức

Phó Trưởng phòng

ducnd.yk@ninhbinh.gov.vn

95

Trịnh Thế Trung

Phó Trưởng phòng

trungtt.yk@ninhbinh.gov.vn

96

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên vien

thaont.yk@ninhbinh.gov.vn

97

Bùi Văn Thơ

Nhân viên

thobv.yk@ninhbinh.gov.vn

98

Phạm Văn Cảnh

Nhân viên

canhpv.yk@ninhbinh.gov.vn

99

Trần Đại Nghĩa

Nhân viên

nghiatd.yk@ninhbinh.gov.vn

100

 

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

101

Phạm Tiến Dũng

Trưởng phòng

dungpt.yk@ninhbinh.gov.vn

102

Phạm Thị Bích

Phó Trưởng phòng

bichpt.yk@ninhbinh.gov.vn

103

Vũ Hồng Quân

Phó Trưởng phòng

quanvh.yk@ninhbinh.gov.vn

104

Phạm Mạnh Tuấn

Nhân viên

tuanpm.yk@ninhbinh.gov.vn

105

Đoàn Ngọc Hiển

Nhân viên

hiendn.yk@ninhbinh.gov.vn

106

Trần Văn Thìn

Nhân viên

thintv.yk@ninhbinh.gov.vn

107

Nguyễn Thị Tươi

Nhân viên

tuoint.yk@ninhbinh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Y tế

108

Hoàng Mạnh Cường

Trưởng phòng

cuonghm.yk@ninhbinh.gov.vn

109

Nguyễn Việt Hoàng

Nhân viên

hoangvn.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Văn hóa - Thông tin

110

Tạ Quang Thao

Trưởng phòng

thaotq.yk@ninhbinh.gov.vn

111

Phạm Đăng Khoa

Phó Trưởng phòng

khoapd.yk@ninhbinh.gov.vn

112

Lê Quang Huy

Nhân viên

huylq.yk@ninhbinh.gov.vn

113

Nguyễn Văn Định

Nhân viên

dinhnv.yk@ninhbinh.gov.vn

114

 

 

 

Ban Quản lý dự án

115

Vũ Thanh Liêm

Nhân viên

liemvt.yk@ninhbinh.gov.vn

116

Thịnh Đức Hùng

Nhân viên

hungtd.yk@ninhbinh.gov.vn

117

Điền Thanh Tiến

Nhân viên

tiendt.yk@ninhbinh.gov.vn

118

Bùi Thế Phong

Nhân viên

phongbt.yk@ninhbinh.gov.vn

119

Đinh Thị Hằng

Nhân viên

hangdt.yk@ninhbinh.gov.vn

120

Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

lannt.yk@ninhbinh.gov.vn

121

Lê Văn Biền

Nhân viên

bienlv.yk@ninhbinh.gov.vn

122

Nguyễn Thị Kim Dung

Nhân viên

dungntk.yk@ninhbinh.gov.vn

123

Trần Thị Lê

Nhân viên

lett.yk@ninhbinh.gov.vn

124

Bùi Trung Phong

Nhân viên

phongbt.yk@ninhbinh.gov.vn

125

Tạ Mạnh Cường

Nhân viên

cuongtm.yk@ninhbinh.gov.vn

126

Phạm Xuân Thái

Nhân viên

thaipx.yk@ninhbinh.gov.vn

127

Vũ Thế Vượng

Nhân viên

vuongvt.yk@ninhbinh.gov.vn

128

Phạm Quốc Hoàn

Nhân viên

hoanpq.yk@ninhbinh.gov.vn

129

 

 

 

Đài Truyền thanh

130

Lê Xuân Tiên

Trưởng đài Truyền Thanh

tienlx.yk@ninhbinh.gov.vn

131

Đinh Hữu Viện

P,Trưởng đài Truyền Thanh

viendh.yk@ninhbinh.gov.vn

132

Đỗ Mạnh Tuấn

Nhân viên

tuandm.yk@ninhbinh.gov.vn

133

Phạm Minh Quang

Nhân viên

quangpm.yk@ninhbinh.gov.vn

134

Lại Thị Hằng

Nhân viên

hanglt.yk@ninhbinh.gov.vn

135

Nguyễn Thị Dung

Nhân viên

dungnt.yk@ninhbinh.gov.vn

136

Phạm Duy Thắng

Nhân viên

thangpd.yk@ninhbinh.gov.vn