Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
159975

Online 4

Hôm nay 53

Hôm qua 0

Đảng bộ huyện Yên Khánh thực hiện giải thể chi bộ cơ quan xã

Thứ hai, 08/04/2019

Đảng bộ huyện Yên Khánh thực hiện giải thể chi bộ cơ quan xã

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn (gọi chung là chi bộ cơ quan xã) đến thời điểm này, 19/19 chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Khánh đã hoàn thành việc giải thể theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Bước đầu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn huyện. Các chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn đều đã nhận thức rõ được ý nghĩa của chủ trương này khi nó giúp cán bộ, đảng viên đương chức về tham gia sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, có thời gian để gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe ý kiến từ nhân dân. 

Đồng chí Phạm Văn Tung – TVHU, Trưởng BTC Huyện uỷ cho biết: Thời gian qua,  Ban Tổ chức Huyện ủy đã yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn cần căn cứ vào thực tế số lượng đảng viên ở các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy cơ sở thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên của chi bộ cơ quan xã, thị trấn về chi bộ phù hợp, đảm bảo ổn định về tổ chức và tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Sau khi tiếp nhận đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng từ chi bộ cơ quan xã, thị trấn về sinh hoạt, nếu chi bộ có đủ số lượng từ 9 đảng viên chính thức trở lên, có thể đề nghị Đảng ủy cơ sở chỉ định bổ sung Chi ủy, Phó Bí thư chi bộ. Định kỳ hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo UBND cấp xã, thị trấn chuyển kết quả đánh giá cán bộ, công chức cấp xã của địa phương là đảng viên (bằng văn bản) về chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt, làm cơ sở để chi bộ đánh giá phân loại chất lượng đảng viên. Đến nay, 100% chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn đã hoàn thành Quyết định giải thể chi bộ và hoàn thành việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên của chi bộ cơ quan xã, thị trấn về chi bộ nơi cư trú.

Có thể khẳng định, việc việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn là cần thiết. Tại huyện Yên Khánh, qua bước đầu triển khai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Nhìn chung, các chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn đều đã nhận thức rõ được ý nghĩa của chủ trương này khi nó giúp cán bộ, đảng viên đương chức về tham gia sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, có thời gian để gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe ý kiến từ nhân dân. Đồng thời, vừa phản ánh, thông tin kịp thời về tình hình địa phương đến đảng viên chi bộ cơ sở, vừa chịu sự giám sát, đánh giá của cơ sở, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần quan trọng trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).