Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
160616

Online 6

Hôm nay 10

Hôm qua 0

Hiệu quả từ việc học và làm theo Bác ở Khánh Tiên

Thứ hai, 28/10/2019

 

Đảng bộ xã Khánh Tiên (huyện Yên Khánh) có 310 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ. Trong những năm qua, mặc dù là một xã còn rất nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ xã luôn phát huy truyền thống đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều năm liền được Huyện ủy Yên Khánh công nhận là TCCS Đảng trong sạch vững mạnh. Theo lãnh đạo Đảng ủy xã, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chính là nguồn sinh lực dồi dào để Đảng bộ và nhân dân trong xã phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp; đồng thời ghi tên mình vào danh sách những tập thể được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Được biết ngay khi được quán triệt, học tập Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khánh Tiên đã ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở các cơ quan, đơn vị, chi bộ; giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chi bộ tổ chức thực hiện.

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, hàng năm Đảng ủy xã xây dựng nội dung, kế hoạch học tập, gắn với nhiệm vụ chính trị của xã; đồng thời chỉ đạo bộ phận giúp việc tổ chức kiểm tra, tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII).

Việc tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề từng năm được coi trọng và có hiệu quả. Qua các đợt học tập, kết quả đảng viên tham gia luôn đạt từ 90-95 %; đã có 1140 lượt đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia học tập, nghiên cứu. Việc học tập các chuyên đề đã được tổ chức nghiêm túc, có tác dụng giáo dục sâu sắc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tại chi bộ có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực. Để giúp các chi bộ có tài liệu sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy đã sao gửi các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội những nội dung chuyên đề theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; phân công Đảng ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ; sau buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ có báo cáo đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt. Việc đăng ký học tập và làm theo chuyên đề được các chi bộ quan tâm, nội dung đăng ký cụ thể và thiết thực từ đó góp phần nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ và việc tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy xã cũng quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, trong toàn xã có 14/14 chi bộ xây dựng được chuẩn mực đạo đức, đạt tỷ lệ 100%. Phần lớn các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được nội dung bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đề cao việc tự phê bình và phê bình; tạo sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc; gương mẫu trong xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn trong công tác; tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân...

Đánh giá kết quả sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy xã Khánh Tiên khẳng định: Các cấp uỷ chi bộ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gân dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguồn Báo Ninh Bình

  •     In bài viết
  •  
  •  
  •  

Gửi bình luận

Họ tên *Email *Nội dung *