Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
70271

Online: 6

Hôm nay: 105

Đảng bộ quân sự Yên Khánh sau 3 năm học tập & làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ năm, 08/05/2014

Thực hiện Chỉ thị 03 – CT - TW của Bộ chính trị, những năm qua Đảng bộ quân sự huyện Yên Khánh đã nghiêm túc thực hiện với những hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trong đó nổi bật là “Làm theo” gương Bác với những việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong LLVT huyện.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị; Đảng ủy quân sự huyện đã tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương và các văn bản hướng dẫn của trên về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Triển khai cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức, tác phong của Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, chi bộ và từng đơn vị. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, đồng thời là một nội dung trong kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy các cấp, lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng  của cán bộ, Đảng viên và quần chúng. Trong 3 năm qua định kỳ hàng quý các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của trên. Đồng thời đơn vị, chi bộ đã chủ động lựa chọn những nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thông qua đó 100% cán bộ, Đảng viên tham gia đăng ký làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chức trách được giao. Đặc biệt Đảng ủy luôn xác định tổ chức thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một giải pháp quan trọng gắn với việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 (Khóa XI). Do vậy đã góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống, tác phong, ý thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

Trên cơ sở nhận thức tốt về vai trò, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đảng ủy quân sự huyện đã lãnh đạo chỉ đạo phát động nhiều phong trào thi đua với những việc làm thiết thực, cụ thể như: Đơn vị luôn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện tới cơ sở, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết góp phần giữ vững ổn định ANCT – TTATXH trên địa bàn.

Lµm tèt c«ng t¸c tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tæ chøc diÔn tËp khu vùc phßng thñ huyÖn và phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cụm xã. Hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, đánh giá kết quả hàng năm đạt từ 70% đến 78% khá giỏi. Công tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng tốt. Những năm qua Đảng ủy luôn quan tâm thực hiện các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào, "Quân đội chung søc xây dựng nông thôn mới", trong 3 năm Ban CHQS huyện đã phối hợp với  nhân dân xóm 2 xã Khánh Thành đổ đoạn đường bê tông rộng 2m, dài 200m; vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tham gia nhiều ngày công lao động làm các công trình thủy lợi và hiến hàng ngàn m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Đã tham mưu thùc hiÑn tèt chÝnh s¸ch hËu ph­¬ng qu©n ®éi nh­: Th¨m hái tÆng quµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch nh©n dÞp c¸c ngµy lÔ, tÕt. Triển khai thực hiện quyết định 62/2011/Q§ - TTg  nghiêm túc, có chất lượng, 3 năm qua đã chi trả cho 1.929 đối tượng, với tổng số tiền là 8.088.800.000 đồng bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc; Được Ban chỉ đạo Quân khu 3 và Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 62 Tỉnh Ninh Bình đánh giá đơn vị hoàn thành xuất sắc. Vận động cán bộ, Đảng viên trong đơn vị ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ngày vì người nghèo, quỹ khuyến tài Vũ Duy Thanh với tổng số tiền 27.162.000 đồng. Ban CHQS huyện chủ trì phối hợp với Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ huyện, Hội nạn nhân chất độc da cam hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 30 triệu đồng cho 01 gia đình cựu chiến binh Đinh Như Thọ có hoàn cảnh khó khăn ở (xã Khánh Cư), 01 nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Đại – . §©y lµ c«ng tr×nh thiÕt thùc kû niÖm 60 n¨m ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ, 20 n¨m t¸i lËp HuyÖn Yªn Kh¸nh (01/9/1994 – 01/9/2014) vµ 70 n¨m ngµy thµnh lËp Q§ND ViÖt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014).

 

 Thủ trưởng Bộ CHQS Tỉnh, Chỉ huy Ban CHQS huyện Yên Khánh

 

và lãnh đạo chính quyền địa phương tại lễ khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa

cho ông Nguyễn Văn Đại –  CCB  nhiễm chất độc da cam ở xóm 5 xã Khánh Thủy

Việc “Làm theo” gương Bác trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan Quân sự huyện tích cực hưởng ứng. Phong trào xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, quỹ “Hòm tiết kiệm đồng đội” dược đơn vị duy trì có hiệu quả. Trong 3 năm đơn vị đã tiết kiệm trên 15 triệu đồng tiền điện nước sinh ho¹t, xăng xe. Đơn vị  đã tổ chức thực hiện tốt công tác hậu cần – kỹ thuật,  nhất là việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị phục vụ cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Chủ động khai thác các nguồn kinh phí xây dựng khu nhà chỉ huy, hội trường, nhà bếp cơ quan trị giá trên 7 tỉ đồng; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất thu hoạch trên 700 kg cá, 200 kg rau, củ, qủa các loại góp phần cải thiện, nâng cao đời sống trong đơn vị. Với những việc làm thiết thực trên, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã tạo được sự tin yêu, ủng hộ của nhân dân, được Đảng bộ và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Trong 3 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể vµ c¸ nh©n tiêu biểu, điển hình là Ban CHQS huyện Yên Khánh năm 2011 đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, năm 2012 được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và 51 l­ît cá nhân được các cấp khen thưởng, năm 2013 được UBND Tỉnh  tặng cờ thi đua và 84 l­ît tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, c¸c chi bé cã Chi bộ Ban Chính trị, Chi bộ Ban Tham mưu, Chi bộ Hậu cần – Kỹ Thuật; Về cá nhân có c¸c đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Thắng – Phó chỉ huy trưởng động viên, Trung tá Phạm Đức Hạnh - chủ nhiệm hậu cần - kỹ thuật, Thiếu tá Đào Văn Nam - Phó Tham mưu trưởng, Thiếu tá  Trần Ngọc Ánh - Trợ lý cán bộ, §¹i uû NguyÔn Thanh Liªm - Nh©n viªn Ban tham m­ưu

                                                                                       

  

Đ/c Trung tá Phan Văn Kiện – Phó Bí thư Đảng uỷ  – Chính trị viên Ban CHQS huyện

Trao thưởng cho các cá nhân tiêu biẻu trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung thường xuyên, một trong những nhiệm vụ quan trọng, thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên chiến sĩ LLVT huyện. Những kết quả đạt được ở trên đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng đơn vị VMTD./.