Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56421

Online: 3

Hôm nay: 94

Đảng bộ xã Khánh Thủy tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ tư, 15/04/2015

Trong 2 ngày 12-13/4/2015, Đảng bộ xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Trung Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Ngọc Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy tới dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí 50 năm tuổi đảng trở lên, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND và UBND xã các thời kỳ; đại diện Hội đồng hương xã Khánh Thủy tại Thủ đô Hà Nội, Thành Phố Ninh Bình, con em của xã đang công tác tại huyện Yên Khánh và 147 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 411 đảng viên của Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Đ/c Phạm Ngọc Quý - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa tại Đại hội

Đại hội thảo luận thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, xác định phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới 2015-2020.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, Báo cáo chính trị của BCH đảng bộ, nhiệm kỳ 2010 - 2015 khảng định: Năm năm qua, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, kế thừa những thành tích, kinh nghiệm trong những năm vừa qua, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thủy đã đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều  kết quả, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều đổi mới, công tác quân sự được tăng cường, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ 23 đề ra.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới Đại hội xác định: Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh, phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung cao cho phát triển tiểu thủ công nghiệp ngành nghề dịch vụ, phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, hiệu quả, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá xã hội, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đẩy lùi các tai tệ nạn xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2015 và củng cố, hoàn thiện, giữ vững xã nông thôn mới theo tiêu chí Quốc gia trong các năm tiếp theo.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thủy đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 5 năm qua; chỉ rõ một số khuyết điểm, tồn tại cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới; đồng thời nêu một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, quyết định và tổ chức thực hiện đó là:

Một là: Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn phát triển kinh tế với chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Hai là: Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc biệt tập trung các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại phát huy thế mạnh trong nuôi trồng thủy sản kết hợp với phát triển cây trồng có giá trị kinh tế, tạo nên chuỗi sản phẩm có giá trị trong sản xuất, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao trên thị trường. Tập trung phát triển TTCN, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn xã. Chăm lo hơn nữa phát triển văn hóa, đặc biệt là giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh đạo tào nghề cho lao động nông thôn. Quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo; Đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện đầy đủ chế độ đối với các đối tượng chính sách xã hội và người có công; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Là xã được huyện chọn về đích NTM năm 2015, xã cần tập trung huy động mọi nguồn lực trên cơ sở phát huy nội lực là chính, phải lấy người dân là chủ thể xây dựng NTM. Thực hiện tốt dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ và dân bảo quản sử dụng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, trong đó tập trung vào các tiêu chí chưa đạt như: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, Y tế, hộ nghèo để phấn đấu hoàn thành xã NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Ba là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, cờ bạc, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức tốt các phương án diễn tập, luyện tập, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế xã hội.

Bốn là: Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vần đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần tạo chuyển biến căn bản, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và các hoạt động của Đảng. Đặc biệt, phải chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Coi trọng xây dựng chi bộ Đảng vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện có kết quả sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn. Phấn đấu hoàn thành 100% các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

 Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương và trí tuệ Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí; bầu 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

                                                                 Tống Thanh Hùng

                                                        TVHU - Chủ tịch MTTQ huyện