Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56438

Online: 7

Hôm nay: 111

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

Thứ sáu, 22/01/2016

 Ngày 19/01/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thành Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, thủ trưởng các ngành trong khối Khoa giáo, lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Đồng chí Phan Thành Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 phát biểu tại hội nghị

 

 

 

Năm 2015, Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, tích cực, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả khá toàn diện. Nổi bật là việc học tập, quán triệt, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, 11,12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) tiếp tục có bước đổi mới, chất lượng hiệu quả được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, nhất là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà đại hội Đảng các cấp đề ra. Công tác tuyên truyền miệng, dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, được duy trì có chất lượng, đổi mới, đảm bảo tính nhạy bén, kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

 

Đồng chí Tống Thanh Hùng - UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

phát biểu kết luận hội nghị

Công tác văn hóa, văn nghệ, xuất bản được chú trọng, công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử đảng, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực Khoa giáo được thực hiện nghiêm túc, có tiến bộ. Năm 2015, Ban Tuyên giáo Huyện ủy được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Trung tâm đã phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 153 học viên; mở 01 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 68 học viên. Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ - học viên khối Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị mở 32 lớp với 3.316 người tham gia.

 Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thành Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, đánh giá cao kết quả mà ngành Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã đạt được trong năm 2015. Đồng thời nhấn mạnh năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, đề nghị ngành Tuyên giáo của huyện bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị một cách sâu sắc, nhuần nhuyễn; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, làm tốt công tác tư tưởng; nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu trong công tác tư tưởng, văn hóa.

Tiếp tục gắn chặt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển các loại hình tuyên truyền; coi trọng công tác thông tin nội bộ, kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng.

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH; chất lượng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức; chủ động tham mưu cho cấp uỷ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, lĩnh vực Khoa giáo trên địa bàn hoạt động có hiệu quả theo đúng tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác Khoa giáo; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong việc sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành... góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ