Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
70269

Online: 1

Hôm nay: 103

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và Đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016

Thứ tư, 21/12/2016

 Ngày 19/ 12/ 2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và Đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Bùi Thiện Thi, TUV, Bí thư Huyện uỷ;  đồng chí cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phụ trách địa bàn cơ sở; lãnh đạo các ngành trong khối Khoa giáo của huyện; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Năm 2016, Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, tích cực, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả khá toàn diện. Nổi bật là việc học tập, quán triệt, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tiếp tục có bước đổi mới, chất lượng hiệu quả được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, nhất là tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền phong trào xây dựng Nông thôn mới..v.v.

Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị nghiêm túc, hiệu quả; tích cực tham mưu việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà đại hội Đảng các cấp đề ra. Công tác tuyên truyền miệng, dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, được duy trì có chất lượng, đổi mới, đảm bảo tính nhạy bén, kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Công tác văn hóa, văn nghệ, xuất bản được chú trọng. Trong năm, Ban Tuyên giáo đã giúp cấp uỷ xuất bản 2600 cuốn Bản tin Huyện Yên Khánh; 500 cuốn sách “Lời ca bầu cử”, cấp phát cho các TCCS Đảng trực thuộc Huyện uỷ và 129 tổ bầu cử;  phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xây dựng kịch bản giới thiệu cuốn sách “Lời ca bầu cử”; phối hợp với Nhà hát Chèo Ninh Bình thu âm, sản xuất 200 đĩa CD các bài hát chèo làm tài liệu tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện và 129 địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần tạo không khí vui tươi, cổ vũ, thúc giục toàn dân tham gia đi bầu cử với thái độ khách quan, tin tưởng.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử đảng, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực Khoa giáo được thực hiện nghiêm túc, có tiến bộ.

Năm 2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Trung tâm đã mở 5 lớp đối tượng kết nạp Đảng, 3 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 1 lớp sơ cấp LLCT thu hút 698 học viên tham dự (đạt 114,4% kế hoạch). Trình độ của học viên ngày càng được nâng cao, kết quả học tập của các khóa đều đạt khá - giỏi từ 70% trở lên. Học viên sau khi học xong đã gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng có hiệu quả vào trong từng lĩnh vực công tác.

 

Đồng chí Bùi Thiện Thi, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

 Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thiện Thi, TUV, Bí thư Huyện ủy biểu dương, đánh giá cao kết quả mà ngành Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời nhấn mạnh năm 2017 là năm tiếp tục thực Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đề nghị ngành Tuyên giáo của huyện bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị một cách sâu sắc, nhuần nhuyễn; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, làm tốt công tác tư tưởng; nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu trong công tác tư tưởng, văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Tiếp tục gắn chặt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phát triển các loại hình tuyên truyền; coi trọng công tác thông tin nội bộ, kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng.

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH; chất lượng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức; chủ động tham mưu cho cấp uỷ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, lĩnh vực Khoa giáo trên địa bàn hoạt động có hiệu quả theo đúng tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác Khoa giáo; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong việc sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành... góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

                                                                             Ban Tuyên giáo Huyện ủy