Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56433

Online: 2

Hôm nay: 106

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” trên địa bàn huyện Yên Khánh

Thứ hai, 12/06/2017

 

HUYỆN UỶ YÊN KHÁNH

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

“TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO”

*

Số  01 - KH/BTCCT

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 

Yên Khánh, ngày 26 tháng 5  năm 2017

                                                                                      

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt

Việt Nam - Lào” trên địa bàn huyện Yên Khánh

 

Thực hiện Kế hoạch số 53 - KH/BTCCT, ngày 16/5/2017 của Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 1501-QĐ/HU,  ngày 24/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” huyện Yên Khánh, Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trên địa bàn huyện như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.        

- Hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

- Góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong huyện về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH; vun đắp tình hữu nghị thuỷ chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch.

- Tổ chức cuộc thi trên địa bàn huyện đảm bảo sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

II/ ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM GIA CUỘC THI.

1. Đối tượng dự thi:

Là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

2. Nội dung, hình thức thi: Thi trắc nghiệm hàng tuần và thi viết.

2.1. Thi trắc nghiệm hằng tuần:

Người dự thi truy cập vào một trong các trang web sau đây để tham gia dự thi:

- Bào điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam : http:// vietlao.dangcongsan.vn;

- Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn

- Báo Quân đội Nhân dân: www.qdnd.vn

- Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn

- Báo Tiền phong: www.tienphong.vn

 

- Báo Thanh niên: www.thanhnien.com.vn

- Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn

 

 Dự thi trắc nghiệm, mỗi tuần có 3 giải thưởng, bao gồm:

 

- 01 giải nhất: trị giá 1.500.000 đồng

- 01 giải nhì: trị giá 1.000.000 đồng

- 01 giải ba: trị giá 500.000 đồng.

  Việc nhận bài thi, chấm bài, trao giải thi trắc nghiệm do Ban tổ chức Cuộc thi  Trung ương thực hiện theo thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

2.2. Thi viết

- Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách…và phải chuyển tải được một trong các chủ đề gợi ý của Ban Tổ chức cuộc thi, cụ thể như sau:

+  Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, (5-9-1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

+  Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963-1975).

 

+ Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

 

+  Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (được ký kết ngày 18-7-1977).

 

 

+ Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

 

 

+ Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.

 

+ Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam

- Lào.

+ Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

+  Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.

+ Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

+ Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

+ Tại sao hai dân tộc Việt Nam - Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 5.000 từ, khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Có thể sử dụng ảnh để minh họa phong phú thêm bài  viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả, ảnh).

- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh, giới tính), nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

III. TRIỂN KHAI CUỘC THI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện.

- Các Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ không thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi; việc triển khai tổ chức Cuộc thi do cấp ủy trực tiếp chỉ đạo.

- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện và Đảng uỷ các Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, chi bộ các Trường THPT, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện thành lập Ban giám khảo để tổ chức chấm, chọn những bài viết dự thi tiêu biểu gửi dự thi ở cấp trên; các chi bộ trực thuộc gửi trực tiếp bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

2. Tổ chức phát động, trao giải thưởng Cuộc thi ở cấp huyện.

- Phát động triển khai Cuộc thi từ ngày 01/6/2017.

- Trao giải, tổng kết Cuộc thi, tổ chức vào tháng 11/2017 (sau khi tổng kết ở cấp tỉnh).

3. Thời gian nhận bài thi, chấm và gửi bài dự thi lên cấp huyện.

- Ban giám khảo các Đảng bộ chấm, trao giải thưởng ở đơn vị mình và lựa chọn 01 bài xuất sắc nhất gửi dự thi cấp huyện.

- Các đơn vị còn lại, mỗi đơn vị lựa chọn 01 bài dự thi cấp huyện.

- Thời gian nhận bài: Hạn nhận bài cuối cùng ngày 31/8/2017, bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện tiếp nhận, chấm chọn 10 bài dự thi tiêu biểu gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 15/9/2017.

- Để có căn cứ đánh giá chính xác kết quả triển khai tổ chức cuộc thi, ngoài số lượng bài dự thi tiêu biểu gửi lên dự thi ở cấp trên theo quy định, Ban Tổ chức Cuộc thi các cấp xã, thị trấn, các đơn vị gửi toàn bộ số bài dự thi và kèm theo báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức cuộc thi ở đơn vị mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện.

4. Giải thưởng

4.1. Bài dự  thi viết

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các tổ chức cơ sở đảng xem xét, bố trí giải thưởng phù hợp nhằm thúc đẩy phong trào, khuyến khích, động viên người tham gia dự thi.

b)  Ở cấp huyện: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện trao giải thưởng cho hình thức thi viết, như sau:

* Giải cá nhân

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, mỗi giải: 700.000 đồng.

- 03 giải ba, mỗi giải: 500.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 200.000 đồng.

* Giải tập thể

- 01 giải nhất: 1.500.000 đồng.

- 02 giải nhì, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

- 03 giải ba, mỗi giải: 700.000 đồng 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu cho Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện tổ chức Lễ phát động cuộc thi ở cấp huyện; thành lập Ban Giám khảo; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Cuộc thi ở các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc; tổ chức Lễ phát động và tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải cấp huyện, lựa chọn 10 bài xuất sắc dự thi cấp tỉnh. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi trên địa bàn huyện.

2. Đài Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền việc triển khai và kết quả cuộc thi; đăng, phát tư liệu tham khảo phục vụ cuộc thi trên đài đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Huyện đoàn phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường học trên địa bàn huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, tích cực tham gia cả 2 hình thức: Thi viết và thi trắc nghiệm hằng tuần; khuyến khích, vận động, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các Trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn huyện có văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng trong giáo viên, học sinh cả hình thức thi viết và thi trắc nghiệm.

5. Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, chủ động tham mưu với cấp uỷ thành lập Ban giám khảo, bố trí kinh phí để triển khai Cuộc thi có hiệu quả. Tổ chức đăng tải các văn bản, tài liệu liên quan đến Cuộc thi trên Đài truyền thanh xã để đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” là một hoạt động quan trọng, thiết thực của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà góp phần cùng cả nước hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, phòng, ban, ngành trong toàn huyện tập trung chỉ đạo triển khai Cuộc thi này có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ;

- Thành viên BTCCT;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Đài truyền thanh huyện;

- Phòng Văn hoá thông tin;

- MTTQ và các đoàn thể CT – XH huyện

- Các TCCSĐ;

- Lưu BTC Cuộc thi huyện.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

 kiêm

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

(đã kí)

 

 

Tống Thanh Hùng