Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56440

Online: 5

Hôm nay: 113

KẾ HOẠCH Tổ chức phát động sáng tác thơ ca tuyên truyền và chào mừng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Thứ hai, 10/07/2017

 

HUYỆN UỶ YÊN KHÁNH

 BAN TUYÊN GIÁO

*

Số  11 - KH/BTGHU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Yên Khánh, ngày  25   tháng 3  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

      Tổ chức phát động sáng tác thơ ca tuyên truyền

và chào mừng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 998-TB/HU, ngày 28/11/2016 về việc giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát động sáng tác thơ, ca và xuất bản cuốn sách về đề tài nông thôn mới, chào mừng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động sáng tác thơ ca, tuyên truyền kết quả, thành tựu thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, chào mừng đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới như sau:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua phát động sáng tác thơ ca nhằm phản ánh, tuyên truyền không khí thi đua của Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Khánh trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới” (sau đây viết tắt là XDNTM).

- Thông qua các tác phẩm sáng tác thơ, ca với chủ đề XDNTM làm cho mọi người hiểu rõ, hiểu đúng về mục tiêu, nội dung, tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM; vai trò của người dân, cộng đồng là chủ thể xây dựng nông thôn mới phát huy nội lực, tích cực huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Yên Khánh trở thành huyện nông thôn mới. Đồng thời tuyên truyền về truyền thống quê hương Yên Khánh anh hùng, tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã đạt được, nhất là sự đổi mới của từng xã, thị trấn và toàn huyện từ khi thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào; cổ vũ, động viên, khích lệ nhân dân toàn huyện tiếp tục thi đua hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, xây dựng huyện nhà ngày càng giầu đẹp, văn minh.

2. Yêu cầu

- Phát động sâu rộng phong trào sáng tác thơ ca phục vụ công tác tuyên truyền XDNTM trên địa bàn huyện, nội dung các tác phẩm phải bám sát vào chủ đề XDNTM.

- Tổ chức phát động phong trào sáng tác thơ, ca để biên tập xuất bản được cuốn sách có nội dung, mang ý nghĩa thiết thực; huy động, động viên và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia sáng tác, tạo khí thế vui mừng, phấn khởi, tự hào về kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới”, về sự phát triển, đổi mới của huyện; quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

II - NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG SÁNG TÁC

1. Nội dung

Tập trung sáng tác với chủ đề chính là thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, niềm vui mừng, phấn khởi, tự hào về truyền thống cách mạng và sự đổi mới tươi đẹp của quê hương Yên Khánh trên các lĩnh vực; nêu gương điển hình người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phản ánh phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả ở từng địa bàn dân cư, từng đơn vị, sự năng động sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, làm thay đổi, đổi mới bộ mặt nông thôn; xây dựng nếp sống văn hóa Nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2. Hình thức

Sáng tác thể loại thơ, bài hát, hát chèo, hát dân ca. Một tác giả có thể sáng tác nhiều bài, không hạn chế số lượng tác phẩm của một tác giả.

3. Đối tượng tham gia

Tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện, con em quê hương Yên Khánh đang công tác, sinh sống trên mọi miền Tổ quốc; những người có tình cảm, tâm huyết với quê hương Yên Khánh có điều kiện tham gia.

4. Thời gian triển khai

- Từ ngày 01/4 - 10/4/2017, tổ chức triển khai xong Kế hoạch tổ chức phát động sáng tác đến các đối tượng tham gia.

- Từ ngày 11/4 - 30/4/2017, các xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền phát động phong trào sáng tác đến các đối tượng ở đơn vị mình.

- Từ ngày 01/5 - 30/11/2017, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; các tác giả sáng tác và hoàn chỉnh tác phẩm của mình gửi về Ban Tổ chức phát động phong trào sáng tác.

- Hạn cuối cùng nhận tác phẩm sáng tác ngày 30/11/2017

- Từ ngày 01/12/2017 - 15/01/2018, Ban Biên tập tổng hợp, lựa chọn những bài có chất lượng, biên tập và hoàn thành bản thảo.

-  Hoàn thành  xuất bản cuốn sách chậm nhất ngày 15/02/2018.

5. Địa điểm nhận tác phẩm

- Các tập thể, cá nhân có tác phẩm gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn (đồng chí Phó Bí thư Thường trực - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy); hoặc gửi trực tiếp về Ban Biên tập (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ bằng văn bản và hòm thư điện tử  btghu.yenkhanh@gmail.com).

- Ban Tổ chức chỉ nhận bài do chính tác giả sáng tác, không nhận các bài sưu tầm của các tác giả khác, không nhận các bài gửi về Ban Tổ chức chậm so với thời gian quy định.

III - THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG TÁC THƠ CA CHÀO MỪNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

* Đ/c Tống Thanh Hùng - TVHU, Trưởng BTG HU: Trưởng ban

* Mời các đồng chí:

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó ban

- Đ/c Bùi Quang Bưởng - HUV, Giám đốc Trung tâm VH-TT: Ủy viên

- Đ/c Tạ Quang Thao - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: Uỷ viên

- Đ/c  Lê Xuân Tiên - Trưởng Đài truyền thanh huyện: Uỷ viên

IV - THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP

1. Đ/c Tống Thanh Hùng - TVHU, Trưởng Ban TGHU: Trưởng ban.

2. Mời Ông  Đỗ Trọng Am - Chi Hội trưởng Chi hội VHNT huyện: Phó ban.

3. Mời  Đ/c Tạ Quang Thao - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: Uỷ viên.

4. Đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Ban TGHU: Uỷ viên.

5. Mời Ông Phạm Ngọc Giới - Nghệ nhân ưu tú, Chủ nhiệm CLB Chèo xã Khánh Cường: Ủy viên.

6. Mời  Đ/c Đinh Trung Hưng - Công chức Văn hóa - Thông tin thị trấn Yên Ninh, Chủ nhiệm CLB thơ Việt Nam huyện Yên Khánh: Ủy viên.

(Ban Biên tập có nhiệm vụ giúp Ban tổ chức lựa chọn các tác phẩm có chất  lượng, tiến hành biên tập hoàn thành bản thảo cuốn sách).

V -  KINH PHÍ

- Kinh phí do ngân sách huyện đảm bảo, chủ yếu dành cho in ấn, xuất bản cuốn sách, giới thiệu tác phẩm; hỗ trợ một phần cho các hoạt động triển khai, phát động phong trào sáng tác, biên tập cuốn sách, các tác giả có tác phẩm được lựa chọn in trong cuốn sách.

VI - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy giúp Ban Tổ chức phát động sáng tác thơ, ca xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai, phát động rộng rãi phong trào sáng tác thơ ca trên địa bàn huyện hướng vào nội dung XDNTM theo đúng kế hoạch; có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhận tác phẩm của các tác giả gửi về đảm bảo theo tiến độ, thời gian đã quy định, phân công các thành viên phụ trách cơ quan, đơn vị; chỉ đạo Ban Biên tập lựa chọn những sáng tác tiêu biểu, chất lượng để biên tập cuốn sách. Hoàn thành các thủ tục, xuất bản cuốn sách đảm bảo theo thời gian quy định; tổ chức giới thiệu tác phẩm vào thời gian thích hợp để tuyên truyền, chào mừng đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Văn hoá - thể thao và các cơ quan chức năng triển khai tuyên truyền và phát động sâu rộng tới các cơ quan đơn vị; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn triển khai sâu rộng nội dung kế hoạch đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan Thường trực giúp Ban Tổ chức, Ban Biên tập triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Trong quá trình thực hiện, có những vướng mắc cần trao đổi, đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, số điện thoại cố định: 0229.3841.533; hoặc liên hệ với đồng chí Tống Thanh Hùng, số điện thoại di động: 0915.331.208)./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

-Thường trực Huyện ủy,    để b/c

- UBND huyện,

- Thành viên BTC, BBT,

- Các TCCS Đảng, BTG Đảng uỷ xã, thị trấn,

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể,

- Các tổ chức Hội,

- Lưu BTGHU.

TRƯỞNG BAN

 


(Đã ký) 

 

Tống Thanh Hùng