Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56439

Online: 4

Hôm nay: 112

MTTQ huyện Yên Khánh phát huy vai trò của Ban công tác Mặt khu dân cư thông qua công tác đối thoại

Thứ tư, 23/11/2016

  Nhằm Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngày 28/10/2016 Uỷ ban MTTQVN huyện Yên Khánh đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2016 và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong toàn huyện. Tới dự hội nghị có các đồng chí Bùi Văn Hiền Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình; đồng chí Phạm Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình; đồng chí Đinh Trường Sơn, Trưởng Ban dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQVN tỉnh.

Đại diện lãnh đạo huyện tới dự có đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Phạm Ngọc Quý, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Thiện Quý, Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí lãnh đạo Ban dân vận Huyện uỷ, lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo các phòng ban của huyện và trên 300 cán bộ Ban Thường trực MTTQ xã, thị trấn, trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong toàn huyện đã về dự. Tại hội nghị tập huấn đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình đã quán triệt, triển khai nội dung Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2014 và Đề án 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 28/12/2015  của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng chí Đinh Trường Sơn, Trưởng Ban dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã  triển khai một số điểm mới của Luật hoà giải ở cơ sở, kỹ năng trong công tác hoà giải ở cơ sở và  kỹ năng trong hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Buổi chiều cùng ngày Uỷ ban MTTQVN huyện Yên Khánh đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong toàn huyện. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở các vị Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã trao đổi với lãnh đạo UBMTTQVN huyện về những vấn đề liên quan đến công tác mặt trận và những vướng mắc ở cộng đồng dân cư như hoạt động giám sát và phản biện xã hội, vấn đề hỗ trợ kinh phí hoạt động cho MTTQ ở xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng như phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng người cao tuổi ...; vấn đề bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác vận động tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới; những chính sách liên quan đến đất đai như dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tại buổi đối thoại Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện và các ngành chức năng huyện Yên Khánh đã trao đổi và làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền, đối với các vấn đề ngoài thẩm quyền Uỷ ban Thường trực UBMMTQVN huyện tiếp thu để phản ánh đến các cơ quan ngành chức năng giải quyết trả lời thoả đáng.

Qua đối thoại đã tạo điều kiện để Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư trao đổi, phản ảnh tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa bàn dân cư nói chung và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ Mặt trận cơ sở nói riêng; những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cơ sở đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong thời gian tới, bên cạnh đó các Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư được nắm rõ hơn các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước qua đó thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

                                                                               Nguyễn Đình Thụ

                                                       Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Yên Khánh