Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56439

Online: 2

Hôm nay: 112

MTTQ Yên Khánh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Thứ tư, 23/11/2016

 Về Yên Khánh trong những ngày gần đây ai cũng cảm nhận thấy rõ nét không khí thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân Yên Khánh đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, niềm vui phấn khởi được thể hiện rõ nét trên gương mặt người nông dân đang tích cực thu hoạch vụ mùa bội thu tạo khí thế mới cho chiến dịch sản xuất vụ đông 2016 – 2017. Ở hầu hết các khu dân cư đều phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam  và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11/2016.

Uỷ ban MTTQVN huyện Yên Khánh xác định Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, nhân dân trong các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay… Trong ngày hội, bà con tại các khu dân cư còn có dịp ngồi lại với nhau để cùng nhìn nhận, đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy ước cộng đồng; những công việc, chỉ tiêu cụ thể mà ngày hội năm trước đã đề ra như: Thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sạch đẹp; giúp nhau giảm hộ nghèo, tăng hộ khá hướng tới mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh khu dân cư; bảo đảm an toàn giao thông…

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngay từ đầu năm UBMTTQ huyện Yên Khánh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả năm, đặc biệt chú trọng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam coi đây là đợt cao trong các hoạt động của MTTQ các cấp. Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện MTTQ các cấp trong huyện Yên Khánh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày hội đoàn kết ở khu dân cư, phấn đấu 100% các khu dân cư đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động, phát động các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ngày hội ở các khu dân cư phải đảm bảo cả phần lễ và phần hội, nội dung phong phú thiết thực tạo được không khí phấn khởi trong cộng đồng dân cư. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với  nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới của đất nước. Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và đồng bào các giới, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài “Hướng về biển đảo Tổ quốc”, nâng cao ý thức, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chăm lo thiết thực cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, động viên nhân dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp này Ban Thường trực MTTQ các cấp trong huyện tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp tổ chức thăm và tặng quà các khu dân cư, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua.

MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động trong giai đoạn mới, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, được đông đảo nhân dân trong huyện hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. MTTQ các cấp tăng cường vận động nhân dân xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở; thu gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; hưởng ứng chủ trương của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện về việc dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện điển hình như ở các xã Khánh Mậu, Khánh Hồng, Khánh Hội, Khánh Hoà việc xây dựng nếp sống văn hóa gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm cho đời sống của nhân dân nơi đây ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn mới đang khởi sắc từng ngày. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, MTTQ các xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, vận động nhân dân tham gia hiến đất, làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang lại đồng ruộng, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, hiến đất cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như các khu dân cư xóm 15 xã Khánh Công; xóm 10 xã Khánh Mậu; xóm Đê, xã Khánh Hội; xóm 5 xã Khánh Hồng, xóm Thuần Đầu xã Khánh Hoà... ở các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2016 có 100% đường giao thông của xã đã được mở rộng, bê tông hóa, 100% xóm xây dựng được nhà văn hóa, có trên 90% số hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, 95% số xóm và đơn vị đạt danh hiệu “làng văn hóa”, “cơ quan văn hóa”...

Công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được thực hiện có hiệu quả, huy động được sự tham gia của nhiều nguồn lực trong xã hội. Cuộc vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo được triển khai sâu rộng, cụ thể, thiết thực, góp phần tích cực vào chương trình xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-MT ngày 24/6/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc phối hợp triển khai vận động đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ thực hiện chương trình an sinh xã hội và cứu trợ. Ban Thường trực MTTQ huyện đã triển khai kế hoạch vận động đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện, với kết quả: Quỹ thực hiện chương trình an sinh xã hội và cứu trợ của huyện nhận được 193.355.000 đồng; Quỹ  thực hiện chương trình an sinh xã hội và các quỹ khác ở các  xã, thị trấn là 730  triệu. Tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt với số tiền ủng hộ là 435.006.000 đồng.

MTTQ các cấp trong huyện đã thường xuyên phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giảm nghèo, giúp người nghèo vượt khó, vươn lên thoát nghèo, lựa chọn mỗi xã một khu dân cư để xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, tiếp tục nhân rộng 4 mô hình khu dân cư văn hoá nông thôn mới. Đẩy mạnh các hoạt động “Vì người nghèo” MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên hỗ trợ con giống, kỹ thuật chăn nuôi, thức ăn ban đầu cho các hộ đoàn viên, hội viên nghèo ở các xã Khánh Mậu, Khánh Hội, Khánh Hồng giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Khánh Mậu và Khánh Công; tặng quà 4 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Nhạc, Khánh An và thị trấn Yên Ninh; MTTQ các xã, thị trấn trong huyện đã phối hợp tiếp nhận, thăm và tặng quà của các tổ chức cá nhân tặng người nghèo, gia đình chính sách với số quà trị giá 993,8 triệu đồng. Hướng tới kỳ niệm 86 năm ngày thành lập MTDTTNVN, Ban vân động Quỹ vì người nghèo huyện đã tổ chức khánh thành và bàn giao 12 nhà đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trị giá 500 triệu đồng trong đó Quỹ người nghèo của tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng.

            Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp tiếp tục thực hiện chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”, đề ra các tiêu chí hành động, việc làm cụ thể. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận và chương trình đối thoại trực tiếp với trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư trong huyện. Hàng tháng Ban Thường trực MTTQ các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, các đồng chí cán bộ Ban Thường trực UBMTTQ huyện tham dự sinh hoạt Ban công tác mặt trận 15 khu dân cư. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”, “gia đình văn hóa nông thôn mới” ở 4 khu dân cư gồm: xóm 15 (Khánh Công) xóm 10 (Khánh Mậu) xóm 5 (Khánh Hồng) xóm Đê (Khánh Hội). Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6 tại thôn Bùi xã Khánh An.

            Với tinh thần khi thế mới, tin tưởng rằng ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Khánh sẽ thực sự là ngày hội lớn ở vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ trên con đường xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2018.

                                                                              Nguyễn Đình Thụ

                                                     Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Yên Khánh