Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56438

Online: 2

Hôm nay: 111

TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 15/02/2019

Thứ ba, 19/02/2019


UỶ BAN NHÂN DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN YÊN KHÁNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số: 07/THT-UBND

        Yên Khánh, ngày      tháng 02 năm 2019

 

TÌNH HÌNH TUẦN

 

 1. TÌNH HÌNH TUẦN ĐẾN NGÀY 15/02/2019
 2. Lĩnh vực Kinh tế - Xây dựng cơ bản
 3. a) Sản xuất nông nghiệp

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất vụ xuân năm 2019, toàn huyện đã gieo cấy xong 7.200 ha lúa (= 100% DTKH), 500 ha lạc (=92,6 % KH) và 510 ha rau màu các loại. Tổ chức trình diễn mô hình gieo mạ khay, cấy bằng máy quy mô 2,5 ha tại xã Khánh Trung. Tổ chức tốt lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi 2019 tại trung tâm văn hóa huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức lễ phát động tết trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn huyện, đến nay toàn huyện đã trồng được 11.252 cây trong đó: 3.025 cây lấy gỗ, 4.281 cây ăn quả và 3.946 cây bóng mát.

- Chăn nuôi - thuỷ sản: Công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được đảm bảo.

 1. b) Thủy lợi - PCTT: Chỉ đạo đảm bảo công tác thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ xuân 2019.
 2. c) Giao thông - Quy hoạch - XDCB: Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 2; khu dân cư phía Tây Bắc sông Mới, thị trấn Yên Ninh (gđ 1).
 3. d) Lĩnh vực công thương - Khoa học công nghệ: Chỉ đạo rà soát các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện.
 4. e) Tài nguyên và môi trường - GPMB: Tiếp tục thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

         Tiếp tục kiểm đếm GPMB ảnh hưởng do xây dựng tuyến kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL 1, đoạn qua xã Khánh Hòa (gđ 3).

 1. g) Công tác Kế hoạch, Tài chính và thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trong tuần đạt 756 triệu đồng, lũy kế thu ngân sách trên địa bàn đạt 9,12 tỷ đồng (bằng 4,93%KH tỉnh giao, 1,67%KH huyện giao), trong đó thu ngân sách trong cân đối 7,8 tỷ đồng (bằng 12,4% dự toán), thu tiền sử dụng đất 0,55 tỷ đồng (bằng 0,46%KH tỉnh giao, 0,11%KH huyện giao).
 2. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
 3. a) Văn hoá, thông tin và thể thao: Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, mừng huyện đạt chuẩn NTM. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao để gặp mặt, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
 4. b) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm chương trình năm học 2018-2019 theo kế hoạch.
 5. c) Y tế - Dân số, KHHGĐ: Chỉ đạo tăng cường giám sát dịch bệnh theo mùa và đảm bảo ATTP sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
 6. d) Chính sách xã hội: Chỉ đạo đảm bảo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.
 7. 3. Lĩnh vực Nội chính - Xây dựng chính quyền
 8. a) Quân sự, quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Nắm tình hình tân binh lên đường nhập ngũ. Thăm hỏi, động viên, cấp phát quân tư trang cho công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019.
 9. b) ANCT, trật tự an toàn xã hội: Tập trung nắm tình hình các tổ chức tôn giáo, người nước ngoài hoạt động trên địa bàn huyện; tình hình tổ chức lễ hội đầu năm 2019 trên địa bàn huyện. Trong tuần, tình hình ANCT được đảm bảo; tình hình TTATXH: Phạm pháp hình sự xảy ra 01 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi tại xã Khánh Hải. Vi phạm pháp luật xảy ra 04 vụ, trong đó: 01 vụ cố ý gây thương tích tại xã Khánh Lợi; 03 vụ đánh bạc: Khánh Hải 01, Khánh Cường 01, thị trấn Yên Ninh 01.
 10. c) Tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền: Bổ nhiệm 01 Hiệu trưởng trường THCS. Tiếp nhận 01 viên chức về công tác tại Đài Truyền thanh huyện. Thẩm định hồ sơ nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
 11. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 16/02/2019 - 22/02/2019
 12. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân; xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa. Làm tốt công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chủ động bơm tiêu nước đảm bảo sản xuất vụ xuân.
 13. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM; tập trung xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và các khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu.
 14. Chỉ đạo nhà thầu tiếp tục thi công các công trình theo đúng kế hoạch. Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB thu hồi đất, giao đất cho 104 hộ gia đình cá nhân xã Khánh Mậu. Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá đất tính bồi thường hỗ trợ GPMB dự án xây dựng tuyến kết nối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 (gđ 3).
 15. Tổ chức thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn huyện. Rà soát các vị trí giao đất có thu tiền tại xã Khánh Phú. Kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.
 16. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn huyện.
 17. Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02).
 18. Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm chương trình năm học 2018-2019. Tổ chức thi thử học sinh lớp 9 THCS theo kế hoạch của Sở GD&ĐT (từ 20-21/02).
 19. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác bảm đảm ATTP trong mùa lễ hội xuân 2019.
 20. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thanh quyết toán các loại quà tết theo quy định.
 21. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Tăng cường tuần tra, đảm bảo ANCT, TTATXH, ATGT trên địa bàn huyện; tập trung nắm tình hình tổ chức lễ hội đầu năm 2019 của các xã, thị trấn. Làm tốt công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định; chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC của công dân.

Trên đây là một số công tác trọng tâm trong tuần, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả, báo cáo UBND huyện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;                     

- Thành viên UBND huyện;

- Các phòng, ban, đoàn thể của huyện;

- Chi cục Thống kê;

- Trang thông tin điện tử UBND huyện;                 

- UBND xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

  TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Lê Việt Cường