Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56439

Online: 3

Hôm nay: 112

Ủy ban MTTQ VN huyện góp phần xây dựng Nông thôn mới

Thứ hai, 25/08/2014

            Chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng 8, Quốc Khánh 2/9 và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Khánh đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện do UBND huyện phát động. MTTQ Việt Nam huyện và các các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền và Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực để thực hiện có hiệu quả các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm của địa phương, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với 5 nội dung trọng tâm thiết thực là: đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện ...vv; góp phần quan trọng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền, củng cố sự gắn kết cộng đồng ở từng khu dân cư.

Tập trung vào các nội dung trọng tâm là: Tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động, vận động con em của quê hương ủng hộ đóng góp để xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng, làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang nhà ở, xây dựng khu vui chơi thể thao, nhà văn hóa thôn, xóm; thực hiện DĐĐT đất nông nghiệp; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, mô hình hợp tác sản xuất hàng hoá và tiêu thụ sản phẩm. tuyên truyền để nhân dân hiểu về vai trò chủ thể của mình, phát huy mọi khả năng và sự tham gia của người dân, với tinh thần lấy sức dân để chăm lo cho cuộc sống của dân từ mỗi gia đình và từng khu dân cư; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đẩu tư của Nhà nước mà cùng đóng góp tiền của, công sức xây dựng và trực tiếp tổ chức, tham gia thực hiện.

MTTQ huyện và MTTQ các xã, thị trấn đã chỉ đạo, hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức họp dân để thảo luận, bàn bạc và tổ chức thực hiện từng nội dung công việc, từng tiêu chí xây dựng khu dân cư tiên tiến một cách cụ thể: Vận động nhân dân tự chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch, bố trí các công trình sinh hoạt trong gia đình đảm bảo phù hợp, thuận tiện; vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, loại bỏ các tập tục lạc hậu, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào văn hoá, thể thao ở khu dân cư; vận động các hộ gia đình tích cực tham gia bảo vệ các công trình văn hoá lịch sử, thể thao, vui chơi giải trí, xây dựng nhà văn hoá thôn xóm, phố; đăng ký, cam kết thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hoá; tiêu chuẩn thôn, xóm văn hoá. Đến nay tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có binh quân từ 5 đến 10 câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thể thao, 218/268 khu dân cư có nhà văn hóa (bằng 81,3%); đặc biệt là xã Khánh Hải từ đầu năm đến nay đã vận động nhân dân xây dựng được 09 nhà văn hoá thôn, xóm.

Phong trào làm đường giao thông thôn, xóm được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia đến nay 15/19 xã, thị trấn đã tiếp nhận 3.173 tấn xi măng, làm được 25 km đường giao thông; điển hình như các xã Khánh Hải, Khánh Nhạc, Khánh Cường đã làm được 82 tuyến đường thôn, xóm với tổng chiều dài là 18km, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. Các thôn, xóm phố trong toàn huyện đã đồng loạt vận động nhân dân dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh; cùng với Nhà nước xây dựng, bảo vệ, cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trồng cây xanh, duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh, làm sạch đẹp, khang trang đường làng, ngõ xóm. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, vệ sinh môi trường, giữ gìn sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng công tác dân số KHHGĐ.

Động viên nhân dân phát triển sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề, cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh chăn nuôi để tăng thu nhập, nâng cao đời sống, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các chính sách xã hội, giúp đỡ người nghèo nâng cao cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Hướng dẫn các khu dân cư tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tham gia tích cực cùng chính quyển trong việc xây dựng cơ chế huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận cơ sở, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Vận động nhân dân giữ gìn kỷ cương, mọi người sống, làm việc theo pháp luật, theo quy ước, hương ước của thôn, xóm, phố; phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, cản trở việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới MTTQ Việt nam từ huyện đến các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên, tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hướng dẫn MTTQ các xã Khánh Hải, Khánh Nhạc, Khánh Cường đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo Ban công tác Mặt trận 11 xóm gồm: xóm 5a, 5b, xóm 6, xóm 7 của xã Khánh Nhạc; xóm 4, xóm 5 Đông Cường, xóm 7, xóm 10 Nam Cường xã Khánh Cường; xóm Trung Vân Bòng, xóm Thượng Nhuận Hải, xóm Trung B Đông Mai xã Khánh Hải xây dựng khu dân cư tiên tiến điểm của xã, góp phần đến cuối năm 2014, 03 xã được công nhận xã nông thôn mới.

 

                                                        Tống Thanh Hùng

 

                              Uỷ viên BTVHU - Chủ tịch UB MTTQ VN huyện