Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56421

Online: 2

Hôm nay: 94

Xã Khánh Trung: Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp cán bộ không chuyên trách

Thứ năm, 25/10/2018

Sau hơn 1 năm thực hiện “Đề án thí điểm sắp xếp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn” tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh đã đạt những kết quả tích cực.

    Khi triển khai Đề án, 100% các ngành, đơn vị, các chi hội đoàn thể có liên quan đã tiến hành sinh hoạt, tuyên truyền và kiện toàn các chức danh. Kết quả, đến nay, đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 24 người giảm xuống còn 16 người. Đối với cán bộ không chuyên trách, những người hưởng trợ cấp từ ngân sách Nhà nước ở thôn từ 188 người giảm xuống còn 122 người.

    Như vậy, với việc sắp xếp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cũng đã giảm đáng kể nguồn kinh phí chi cho hoạt động. Theo đó, ở cấp xã giảm gần 46 triệu đồng/năm; ở thôn giảm trên 30 triệu đồng/năm; ngoài ra còn giảm chi phí trong các hội nghị và ngày lễ, ngày tết.

    Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã, ở thôn như hiện nay đều được bố trí đúng quy định, một số chức danh bố trí kiêm nhiệm đều phù hợp với năng lực, phát huy được tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công việc được phân công.

    Đội ngũ cán bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Trình độ kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, về lý luận chính trị, về tin học đã được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, là nguồn bổ sung cán bộ tại chỗ của địa phương. Đến nay, không có đơn thư khiếu kiện về việc sắp xếp các chức danh kiêm nhiệm theo đề án đã được phê duyệt.