Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56439

Online: 2

Hôm nay: 112

Xã Khánh Nhạc đưa quy chế dân chủ đi vào cuộc sống

Thứ hai, 28/11/2016

 

Nhờ triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trên các lĩnh vực, các nhiệm vụ chính trị, đảng bộ xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy nội lực và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của huyện, hàng năm, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, trong đó, chú trọng quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở một số lĩnh vực như: phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM; công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban chỉ đạo đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trên địa bàn. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và làm tốt công tác phối hợp với chính quyền trong việc tổ chức và giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở.

Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở, cấp ủy đảng, chính quyền xã đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị, coi trọng xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thực hiện QCDC trong cơ quan xã gắn liền với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã. Khánh Nhạc đã thực hiện việc niêm yết công khai các quy định về giải quyết các thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân tại trụ sở UBND xã; niêm yết công khai quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất đai, phương án điều chỉnh phát triển khu dân cư trên địa bàn xã theo quy định. Bên cạnh đó, xem xét giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến cán bộ, công chức.

Kết quả nổi bật trong thực hiện QCDC ở cơ sở trong những năm qua ở xã Khánh Nhạc là hệ thống chính trị, bộ máy lãnh đạo của đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể luôn đoàn kết thống nhất, xã luôn ở tốp đầu của huyện Yên Khánh. Việc thực hiện QCDC hiệu quả đã tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng, chính quyền được củng cố và nâng lên. Đây chính là tiền đề quan trọng giúp đảng bộ, chính quyền, nhân dân Khánh Nhạc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, Khánh Nhạc đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, huy động được sức dân trong xây dựng NTM, 4 năm qua, Khánh Nhạc đã huy động 304 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp và đầu tư 124 tỷ đồng, hiến tặng 308m2 đất ở, 131.000m2 đất nông nghiệp, đóng góp trên 25.800 ngày công lao động… để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp lợi ích của nhân dân. Xã đã hoàn thành về đích NTM năm 2014 trước thời hạn 1 năm. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Khánh Nhạc có 100% xóm đạt xóm văn hóa NTM, trên 92% gia đình đạt gia đình văn hóa nông thôn mới. Đảng bộ xã liên tục 20 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, được Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen.