Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56433

Online: 2

Hôm nay: 106

Yên Khánh hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm

Thứ năm, 21/01/2016

 Năm 2015, cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Khánh gặp nhiều khó khăn như: giá cả thị trường có nhiều biến động phức tạp, chính sách cắt giảm đầu tư công, miễn giảm, hoãn đối với một số loại thuế…

Thu hoạch rau vụ đông ở Khánh Hồng (Yên Khánh). Ảnh: Trường Giang

Thu hoạch rau vụ đông ở Khánh Hồng (Yên Khánh)

 

Song, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu năm của các ngành, nhất là cán bộ, công chức ngành Thuế và UBND các xã, thị trấn và cộng đồng trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật Thuế nên công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Khánh đã đạt cao nhất từ trước tới nay (đạt 161 tỷ đồng), vượt 86,16% kế hoạch tỉnh giao và bằng 224,3% kế hoạch HĐND huyện giao.

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ nộp thuế được coi trọng và là khâu xuyên suốt trong quá trình thu thuế. 

Chi cục Thuế huyện tổ chức phân công nhiệm vụ đối với bộ phận tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế và phân công cán bộ quản lý địa bàn để thường xuyên giải đáp các thắc mắc của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Nhờ vậy đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ Luật Thuế của đối tượng nộp thuế.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Thuế Yên Khánh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phát triển. 

Chi cục đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý đối tượng thu thuế, giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế, kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để yêu cầu kê khai và đôn đốc nộp kịp thời số thuế đã phát sinh, đã kê khai vào ngân sách Nhà nước. 

Tập trung kiểm tra, xác định và áp dụng các biện pháp kiên quyết thu triệt để các khoản thuế còn nợ đọng; mở rộng diện đối tượng nộp thuế trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước. 

Phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện trong việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế ngoài quốc doanh…

Một trong những giải pháp quan trọng để Yên Khánh hoàn thành vượt mức thu ngân sách năm 2015, đó là ngay từ đầu năm, UBND huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 cho UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đúng luật định. 

Quá trình phân bổ dự toán đã bám sát vào tình hình thực hiện thu ngân sách năm trước và các chính sách chế độ thu, đảm bảo công khai, đúng thời gian, đã tạo điều kiện cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngay từ đầu năm. 

Trong năm, huyện Yên Khánh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 16-7-2014 của HĐND tỉnh về “Ban hành chính sách cấp lại khoản thu tiền giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015”. 

Theo đó, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng chủ động phối hợp với các xã, thị trấn khẩn trương điều chỉnh quy hoạch, trích đo, phân lô để đẩy nhanh công tác đấu giá giá trị quyền sử dụng đất. 

Năm 2015, tổng số thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện đã đạt 49 tỷ đồng, đạt 327,1% kế hoạch tỉnh giao và đạt 160,5% so với kế hoạch huyện giao. Kết quả này giúp huyện chủ động nguồn thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong dự toán đầu năm cho các công trình đã được bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, không phải thực hiện điều chỉnh giảm dự toán và thực hiện cấp lại khoản thu tiền đất điều tiết cho các xã đã về đích nông thôn mới theo đúng quy định.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, năm 2015, huyện Yên Khánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách. Trong đó, nhiều chỉ tiêu tăng cao như: Thu ngoài quốc doanh đạt 24 tỷ đồng, vượt 23,71% kế hoạch; thu lệ phí trước bạ đạt 8 tỷ đồng, tăng 33,33%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 108,33%; phí, lệ phí đạt 113,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 146,6%... 

Kết quả này cho thấy sự nỗ lực lớn của chính quyền và người dân Yên Khánh trong thực hiện công tác thu ngân sách, góp phần đảm bảo cân đối thu - chi của địa phương cũng như việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2015, huyện Yên Khánh đang đề ra nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực để thực hiện tốt công tác thu ngân sách năm 2016, phấn đấu đạt mức thu trên 500 tỷ đồng.