Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56432

Online: 3

Hôm nay: 105

Yên Khánh mở rộng diện tích cây trồng vụ đông có hiệu quả kinh tế cao

Thứ năm, 21/01/2016

 

Yên Khánh là huyện luôn dẫn đầu cả tỉnh về phong trào phát triển cây vụ đông, nhất là cây vụ đông trên đất 2 lúa. Đến nay, vụ đông ở Yên Khánh đã trở thành vụ sản xuất thứ 3 trong năm, góp phần tăng giá trị trên 1 ha canh tác, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Yên Khánh cho biết: Vụ đông năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền trong việc phát triển sản xuất vụ đông theo hướng ăn chắc, mở rộng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế cao nên vụ đông trong huyện đã đạt năng suất và tổng giá trị sản phẩm cao hơn năm trước.

Tổng diện tích cây vụ đông đạt 3.145 ha, trong đó diện tích cây vụ đông trên đất 2 lúa gần 1.197 ha, bằng trên 16% diện tích đất 2 lúa. Tổng giá trị sản phẩm vụ đông đạt 178 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với năm 2013; giá trị bình quân sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 56,5 triệu đồng, tăng 9,15 triệu đồng/ha so với vụ đông năm 2013, do tập trung sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Điểm nổi bật của vụ đông 2014 là cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển dịch tích cực theo hướng mở rộng diện tích cây có giá trị kinh tế cao, nhưgiảm diện tích đậu tương đông, tăng diện tích cây ngô, bí xanh, rau các loại; mở rộng diện tích trồng cây xuất khẩu và cây dược liệu: ớt, dưa bao tử, cà chua nhót, trạch tả.

Các sản phẩm nông sản được hướng đến theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng đạm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường rác thải BVTV được thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn (HTX Đông Mai - Khánh Hải), tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế.Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, góp phần giải phóng sức lao động cho nông dân, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế.

Các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới được duy trì cùng với trình diễn các mô hình, tiến bộ mới trong sản xuất, trình diễn các giống mới, thử nghiệm phân bón mới trong sản xuất như mô hình trồng đậu tương DT26 (Khánh Thành), mô hình trồng hành tía (Khánh Hải), cà chua nhót (Khánh Nhạc)...

Các địa phương tiếp tục duy trì và phát triển sự liên doanh, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp như Công ty xuất nhập khẩu Á Châu, Công ty cổ phần chế biến nông sản và xuất khẩu Hải Dương, Công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Đồng Giao, Công ty TNHH Việt Xanh…tổ chức sản xuất, thu mua sản phẩm vụ đông cho bà con nông dân, góp phần phát triển sản xuất ổn định, bền vững.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước vào sản xuất vụ đông năm 2015, huyện Yên Khánh có rất nhiều thuận lợi là tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ kinh phí cho sản xuất vụ đông theo đề án số 08/ĐA-UBND ngày 01/7/2014; các chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao của huyện đã tạo điều kiện cho người nông dân an tâm sản xuất, đây thực sự là động lực thúc đẩy phong trào phát triển cây vụ đông trên địa bàn huyện.

Vụ đông năm 2015, toàn huyện phấn đấu gieo trồng khoảng trên 3.000 ha, giá trị sản phẩm đạt 153 tỷ đồng, bình quân giá trị sản xuất trên 1 ha cây vụ đông đạt 51 triệu đồng.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương, nông dân chú trọng phát triển sản xuất vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Tổ chức sản xuất gieo trồng cây vụ đông theo hướng gọn vùng, theo quy hoạch để đảm bảo thuận lợi cho tổ chức các khâu dịch vụ sản xuất; liên kết trong sản xuất, thu mua, tiêu thụ sản phẩm; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; từng bước hình thành vùng sản xuất cây vụ đông hàng hóa tập trung, vùng cánh đồng mẫu lớn 3 vụ.

Mở rộng diện tích cây trồng có giá trị, hiệu quả kinh tế cao, tiêu thụ thuận lợi như: Ngô ngọt, khoai tây, bí xanh, dưa bao tử, cà chua nhót, trạch tả, rau các loại; đồng thời tiếp tục khuyến khích mở rộng trồng đậu tương đông trên đất 2 lúa ở vùng chủ động tưới, tiêu.

Cơ cấu cây trồng vụ đông được bố trí khá hợp lý với 700 ha ngô (trong đó ngô ngọt 150 ha), khoai tây 320 ha, bí xanh 300 ha, khoai lang 150 ha, rau các loại trên 1.000 ha, đậu tương 200 ha, dưa bao tử 45 ha, cà chua nhót 20 ha, trạch tả 150 ha, lạc đông 10 ha…

Để đảm bảo thời vụ gieo trồng đối với từng loại cây trồng, huyện chỉ đạo các địa phương khi gieo trồng các câyưa ấm như: Đậu tương, lạc, ngô, bí xanh, khoai lang, cà chua, ớt… cần lựa chọn giống có thời gian sinh trưởng ngắn để gieo trồng sớm, kết thúc thời vụ gieo trồng trước ngày 5-10.

Đối với các loại cây có điều kiện bô (ngô, dưa chuột, bí xanh, ớt) thì phải làm bô to, bô sớm trước khi có đất trồng 7-10 ngày. Các cây trồng ưa lạnh, gieo trồng sau ngày 10-10, riêng cây khoai tây tập trung trồng từ 15-10 đến 15-11.

Đối với rau các loại, bố trí gieo rải vụ rau phù hợp để đảm bảo nguồn cung và nâng cao thu nhập, tránh tình trạng dư thừa, giá thấp ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất...

Các xã, thị trấn, các HTX nông nghiệp đã bám sát kế hoạch của UBND huyện, trên cơ sở điều kiện, khả năng của địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất theo quy hoạch, xác định diện tích, cơ cấu cây trồng, vùng sản xuất cây vụ đông để tập trung chỉ đạo thời vụ gieo trồng, tổ chức làm đất, tưới tiêu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hình thành vùng sản xuất tập trung.

Chủ động liên hệ ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cung ứng giống đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, chủng loại; ký kết hợp đồng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông.

Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của huyện, của đơn vị về sản xuất vụ đông; hướng dẫn về thời vụ gieo trồng, các biện pháp kỹ thuật, giới thiệu các mô hình sản xuất vụ đông có hiệu quả, các biện pháp kỹ thuật thâm canh, giống cây trồng mới để nhân rộng.

Theo dõi diễn biến của thời tiết, chỉ đạo chặt chẽ việc gieo trồng cây vụ đông, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi huy động mọi nguồn lực để gieo trồng cây vụ đông với phương châm thu hoạch lúa đến đâu làm đất gieo trồng cây vụ đông ngay đến đó để đảm bảo thời vụ.