Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56440

Online: 4

Hôm nay: 113

Yên Khánh: Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”

Thứ sáu, 08/09/2017

Chiều ngày 7/9/2017 Huyện ủy Yên Khánh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Đ/C Nguyễn Thị Thanh - UVBCH TW Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bí thư Tỉnh ủy, Đ/C Trương ĐỨc Lộc - UVBTV Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Đ/C Phạm Quang Ngọc - UVBTV Tỉnh ủy, trưởng ban tuyến giáo tỉnh ủy và Đ/C Bùi Thiện Thi - TUV, bí thư Huyện ủy. Cùng dự có đại biểu trong BTV Tỉnh ủy, BTV huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND – UBMTTQ, UVBCH đảng bộ huyện, tưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

          Thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa 8 BTV huyện ủy Yên Khánh đã tập trung quán triệt và triển thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, quy chế hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác cán bộ. Các nội dung trong công tác cán bộ ở huyện được thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, dân chủ, khách quan, nội dung, phương pháp, cách làm có nhiều đổi mới tiến bộ, đảm bảo quy tắc lãnh đạo, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Theo đó, công tác quy hoạch cán bộ và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm thực hiện tốt; cơ cấu 3 độ tuổi và tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, bố trí sử dụng cán bộ hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Công tác tuyển dụng cán bộ được thực hiện đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, công bằng.

          Công tác bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch luân chuyển và bố trí cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ được huyện quan tâm, đặc biệt chú ý đến đào tọa cán bộ sau Đại học. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức của huyện có 61 người có trình độ Thạc sỹ, 1.846 người có trình độ Đại học (bằng 72,7%); 40 người có trình độ Cao cấp chính trị, 573 người có trình độ Trung cấp lý luận chính trị. Từ đó vai trò trách nhiệm của cán bộ ngày càng được nâng lên, có trình độ, có kiến thức, có năng lực lãnh đạo quản lý.

Đặc biệt huyện đã triển khai thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã tại xã Khánh Thiện và Khánh Tiên, thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn xóm ở xã Khánh Trung và Khánh Thiện; nhất thể hóa chức danh Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trưởng phòng văn hóa thông tin kiêm trưởng Đài truyền thanh huyện

          bên cạnh đó, BTV Đảng ủy các xã, thị trấn đã giữ vững vị trí nòng cốt trong công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, tạo mọi điều kiện để cán bộ phát huy vai trò, khả năng cống hiến của mình để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

          Kết quả hàng năm, huyện đã đánh giá, phân loại trên 404 cán bộ diện BTV, Thường trực Huyện ủy quản lý, tỷ lệ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đạt trên 33%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 31%.

          Thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực để thi hành công việc, Phấn đấu đến năm 2025 có 100% đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện có trình độ cáo cấp lý luận chính trị và chuyên môn Đại học; trong đó có ít nhất 50% có trình độ sau đại học; 100% các đồng chí là trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện có trình độ đại học trở lên; trong đó có 155 trình độ sau đại học, 255 trình độ cao cấp, cử nhân chính trị; 100% lãnh đọa chủ chốt cấp xã có trình độ đại học và Trung cấp lý luận chính trị; 100% cán bộ quản lý giáo dục có trình độ địa học chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị, trong đó có ít nhất 5% có trình độ sau địa học.

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đ/C Nguyễn Thị Thanh - UVBCH TW Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bí thư thư tỉnh ủy Ninh Bình đã ghi nhận và đánh giá cao cách triển khai của huyện trong thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII. Đồng thời trong thời gian tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện cần tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ đoàn kết, thống nhất để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có tính kế cận và kế tiếp, muốn vậy công tác cán bộ phải chăm lo từ khâu tuyển dụng, đảm bảo số lượng, chủng loại để phục vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế. Cùng với đó, huyện cần chú trọng quy hoạch, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đặc biệt cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự công tâm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Trong đánh giá cán bộ cần đảm bảo nguyên tắc khách quan, dân chủ, minh bạch, toàn diện, công tâm. Tiếp tục chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trong đó thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, xóm; mạnh dạn tuyển chọn cán bộ trẻ, cán bộ giỏi ở những lĩnh vực cần cho sự phát triển của huyện. Đồng thời quan tâm, phát hiện những nhân tố điển hình từ các phong trào quần chúng để quan tâm bồi dưỡng, phát triển, sử dụng đáp ứng tốt nhiệm vụ của địa phương.

Sau khi nghe 6 ý kiến tham luận của đại biểu về dự và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/C Bí thư Tỉnh ủy, Đ/C Bùi Thiện Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy đã phát biểu thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên phải hiểu đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới; cấp ủy nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc cơ bản về công tác cán bộ,  chủ động trong xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ cho nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

2. Thực hiện công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc công tác cán bộ của Đảng, đặt dưới sự tập trung thống nhất các cấp ủy Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung công tác cán bộ, Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ đảm bảo vai trò tập trung của cấp ủy đối với trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Từ khâu đáng giá, nhận xét, bố trí  sử dụng, điều động, luân chuyển, đề đạt, khen thưởng, kỷ luật phải do tập thể phân công, phân cấp thực hiện.

3. Đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ như nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, xắp xếp, luân chuyển, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ; sử lý đúng đắn mối quan hệ giữa đức và tài, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa năng lực thực tế và bằng cấp, giữa đào tạo nhà trường và thực tế rèn luyện.

4. Tiếp tục thực hiện luân chuyển điều động, bố trí cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và việc đào tạo thử thách cán bộ nhất là cán bộ trẻ.

5. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc dám sát cán bộ, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác quản lý cán bộ.

 

                                                                             Đài truyền thanh huyện