Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
70268

Online: 7

Hôm nay: 102

Yên Khánh triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ ba, 07/10/2014

 Sáng ngày 6/10/ 2014, BTV Huyện ủy Yên Khánh đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị "Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng" và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TW, của tỉnh và của huyện về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới toàn thể cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc - Bí thư huyện ủy triển khai Chỉ thị số 36-CT/TƯ ngày 30/5/2014của Bộ chính trị "Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng"

                                                                                                 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung, yêu cầu, tổ chức thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch số 96 - KH/ HU của Huyện ủy Yên Khánh triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

     Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân.

     Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng ủy hoàn thành trước 15/ 01/ 2015. Đại hội điểm và thí điểm Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy hoàn thành trong tháng 3/ 2015. Đại hội Đảng bộ huyện dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2015.