Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56439

Online: 3

Hôm nay: 112

Yên Khánh từng bước nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế

Thứ năm, 21/01/2016

 Đến thời điểm này, huyện Yên Khánh mới có hơn 68% số dân tham gia BHYT. Để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, huyện Yên Khánh đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT lên trên 70% trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020”, Huyện ủy Yên Khánh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, cán bộ bảo hiểm xã hội, cán bộ lao động, thương binh và xã hội, trạm trưởng trạm y tế… để đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, từ đó có sự chỉ đạo sát sao đối với công tác này. Công tác tuyên truyền được triển khai nghiêm túc, huy động được các lực lượng tham gia, đa dạng về hình thức tuyên truyền như: qua hệ thống truyền thanh ba cấp, làm việc trực tiếp với chủ sử dụng lao động, qua hệ thống Công đoàn, tuyên truyền trực quan… giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các loại hình bảo hiểm. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Để mở rộng đối tượng tham gia, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường, đổi mới phương thức và nội dung tuyên truyền về chế độ, chính sách, tích cực vận động người dân tham gia, nhất là các đối tượng không thuộc diện bắt buộc hiểu rõ sự cần thiết phải có thẻ BHYT để được chăm sóc, bảo vệ quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh. Huyện cũng quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị y tế, nhất là các cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu để tạo thuận lợi cho nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Tại các đơn vị y tế đã chú trọng giáo dục y đức, bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sỹ và điều dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHYT. 

Những năm qua, công tác khám, chữa bệnh của các đơn vị y tế trong huyện có nhiều cố gắng. Nhiều đơn vị đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, sử dụng đúng, hợp lý các dịch vụ kỹ thuật y tế, cận lâm sàng, hạn chế bội chi quỹ BHYT. Do đó, công tác khám, chữa bệnh, chi trả các chế độ được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Không có đơn thư tố cáo việc gây phiền hà, sách nhiễu hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên y tế. Từ những nỗ lực trong công tác khám, chữa bệnh, người dân đã tin tưởng vào chính sách bảo hiểm y tế, từ đó tích cực tham gia để bảo vệ sức khỏe. Từ năm 2012 đến nay, tỷ lệ người dân trong huyện tham gia BHYT đã tăng dần: Từ 49,3% (năm 2012) lên 49,7% (năm 2013), 51,3% (năm 2014) và 68% (năm 2015). Hàng năm, có trên 50.000 lượt người được khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT… Để các chính sách về BHYT cũng như Luật Bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, công tác thanh, kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo. Huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra để thanh, kiểm tra việc thực hiện Luật BHYT tại các đơn vị có sử dụng đông lao động là: Hợp tác xã điện nước - môi trường Khánh Phú, Doanh nghiệp tư nhân Thắng Lợi, Công ty TNHH MTV Du lịch và vận tải Đại Đoàn Siêng, Công ty TNHH MTV Trường An… Đối với các đơn vị còn nợ đọng, đoàn kiểm tra kiến nghị BHXH huyện đôn đốc, truy thu số nợ đọng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong việc đưa các chính sách bảo hiểm vào cuộc sống, song có thể thấy việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Yên Khánh còn chậm, tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp so với dân số của huyện. Để đạt được mục tiêu có trên 70% người dân tham gia BHYT trong thời gian tới, huyện Yên Khánh đã thành lập Ban chỉ đạo và có những giải pháp tuyên truyền đến các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, nhằm hướng tới BHYT toàn dân. Ngành BHXH huyện đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảm phiền hà cho người tham gia BHYT, đáp ứng ngày càng tốt hơn khả năng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Để người dân tiếp cận thuận tiện với các chính sách bảo hiểm y tế, hàng tháng, BHXH huyện đã bố trí cán bộ tiếp nhận danh sách, đề nghị in và cấp thẻ BHYT hộ gia đình kịp thời theo đúng quy định. BHXH huyện tăng cường phối hợp với Trung tâm y tế huyện, các trạm y tế xã, thị trấn tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT. Yên Khánh phấn đấu từng bước nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tiến tới thực hiện BHYT toàn dân, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.