Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56437

Online: 2

Hôm nay: 110

Yên Khánh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ tư, 01/10/2014

 Sau 20 năm tái lập, huyện Yên Khánh có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp-dịch vụ; các nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển tăng nhanh, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đời sống nhân dân được cải thiện. Những chuyển động tích cực đó có phần quan trọng từ công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Một buổi sinh hoạt chi bộ ở huyện Yên Khánh. Ảnh: Thế Minh

Một buổi sinh hoạt chi bộ ở huyện Yên Khánh

 

Coi trọng công tác xây dựng Đảng

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị, 20 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trước hết tập trung lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Tung, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Khánh cho biết: Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Trước đây, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế như: nội dung sinh hoạt chi bộ đơn điệu, số đảng viên tham gia sinh hoạt vắng nhiều, công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn, một số cấp ủy chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, nhất là đi cơ sở nắm tình hình... Để khắc phục hạn chế trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá XXII) nhiệm kỳ 2010-2015 đã ban hành Nghị quyết số 3-NQ/HU ngày 8-8-2011 về “Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ”. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã yêu cầu các đồng chí cấp uỷ từ huyện đến xã xuống dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm theo địa bàn được phân công phụ trách. Ngoài ra, để nắm chắc tình hình cơ sở và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong quý giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Bí thư chi bộ thuộc địa bàn phụ trách, năm 2013, 

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Công văn chỉ đạo 9 đồng chí Thường vụ phụ trách các cụm xã tổ chức hội nghị giao ban với Bí thư chi bộ thuộc đơn vị mình được phân công phụ trách. Tại các cuộc giao ban, đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng... Những kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền cấp trên được các cơ quan liên quan tổng hợp để Ban Thường vụ Huyện uỷ đề nghị cấp thẩm quyền xem xét trả lời. Thông qua giao ban cụm, các đồng chí Thường vụ đã đề xuất với Huyện uỷ bổ sung, điều chỉnh nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp, sát tình hình của từng đơn vị. Đồng thời cũng tạo hình thức đối thoại dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ với cơ sở. Do vậy, tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân dân ổn định, phấn khởi thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, trong công tác tổ chức cán bộ, Yên Khánh đã mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, cán bộ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt luân chuyển về giữ chức vụ chủ chốt ở cơ sở; đưa cán bộ cấp xã về các phòng, ban thuộc cấp uỷ, UBND huyện để bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý.

Cùng với việc làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ, thời gian qua, Yên Khánh còn đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn kế cận, tăng sức mạnh cho Đảng. Trong 3 năm (2010-2013), toàn huyện đã kết nạp được 833 đảng viên mới. Chất lượng đảng viên mới được kết nạp ngày càng được nâng cao và mở rộng hơn về thành phần. Để làm tốt công tác này, việc xem xét, kết nạp Đảng được thực hiện công khai, khách quan, minh bạch, hạn chế được việc lựa chọn kết nạp theo “cảm tính”, theo “thành tích”.

Đổi mới công tác Mặt trận và các đoàn thể

Để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bên cạnh làm tốt công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Yên Khánh xác định cần đổi mới công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, phát huy dân chủ,thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng ở cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động. Phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, hiệu quả, thu hút và tập hợp nhiều đoàn viên, hội viên tham gia, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phản ánh, tham mưu với Đảng, kiến nghị với chính quyền những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo bước chuyển mạnh trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Hàng năm, 100% đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh (vượt 17% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010- 2015).

Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, có thể khẳng định một trong những yếu tố có tính chất quyết định, tạo nên những thành tựu có ý nghĩa quan trọng chính là việc Đảng bộ huyện Yên Khánh đã tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở ngay từ những ngày đầu tái lập, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh. Hệ thống chính trị của huyện ngày càng được hoàn thiện vừa tinh vừa gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo baoninhbinh.org.vn