Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
89378

Online: 2

Hôm nay: 2

Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ tư, 09/12/2020

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 3, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và các đồng chí được bầu giữ các chức danh mới.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 20162021

Các đại biểu dự phiên họp.

 

HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình trước kỳ họp Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đinh Văn Điến.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Đinh Văn Điến và thông qua dự thảo Nghị quyết.

Tiếp theo, HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình trước kỳ họp Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó giới thiệu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 20162021

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

 

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu: Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Quang Ngọc.

Tiếp theo, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch. 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch.

Sau đó, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 20162021

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp.

 

Căn cứ Tờ trình về giới thiệu nhân sự do đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường biểu quyết nhất trí thông qua danh sách 2 đồng chí để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 là các đồng chí: Trần Song Tùng, TVTU, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Bí thư Thành ủy Tam Điệp.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Kết quả, đồng chí Trần Song Tùng và đồng chí Nguyễn Cao Sơn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Đinh Văn Điến và đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến hết mình của các đồng chí thời gian qua đã góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 20162021

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

 

Đồng chí cũng thay mặt các đồng chí mới được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc khẳng định: Trên cương vị mới, đồng chí sẽ kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước nỗ lực học tập và rèn luyện, làm việc với khả năng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Đinh Văn Điến, Phạm Quang Ngọc, Nguyễn Ngọc Thạch, Trần Song Tùng, Nguyễn Cao Sơn.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy điểm lại những thành công của tỉnh trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ qua và khẳng định đó là những thành quả hết sức cơ bản, có ý nghĩa to lớn. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 20162021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại kỳ họp.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; đồng bào các tôn giáo, các dân tộc; đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu vì sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ cũng như trong năm 2020 vừa qua.

Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh bám sát tư tưởng, tầm nhìn, những định hướng quan trọng, những điểm mới, 3 khâu đột phá, 6 chương trình công tác trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để cụ thể hóa thành các nghị quyết, các chính sách cho cả nhiệm kỳ 5 năm cũng như để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung cho nghị quyết kỳ họp lần thứ 21 mà HĐND tỉnh sẽ thông qua. Thể hiện khát vọng mạnh mẽ hướng tới mục tiêu sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, là trung tâm du lịch quốc gia, tỉnh nông thôn mới và tự cân đối ngân sách.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng và đồng chí Nguyễn Cao Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm; nhanh chóng bắt nhịp công việc, bám sát thực tiễn cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng cảm ơn, đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp quan trọng của đồng chí Đinh Văn Điến, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, nguyên TUV, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và mong các đồng chí tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết mà HĐND tỉnh sẽ thông qua; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm trước nhân dân; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2021 ở mức cao nhất.

                                                                                                                                    Xuân Trường - Thái Học - Đức Lam http://baoninhbinh.org.vn/