Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56424

Online: 7

Hôm nay: 97

Giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

Thứ sáu, 11/07/2014

 Ngày 8/7, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã…

 

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

 

6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác tư pháp… Đồng thời ban hành Chỉ thị số 22 ngày 28/2/2014 về việc tổ chức, triển khai thi hành hiến pháp nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm đảm bảo tốt các hoạt động trong các dịp lễ, tết…

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nắm thông tin, tình hình các vụ việc phức tạp, kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự; tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy trong việc phối hợp với các cơ quan điều tra trong xử lý các vụ án tham nhũng tại địa phương; chủ động xây dựng chương trình công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm.

Các cơ quan trong khối nội chính đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, xét xử các vụ án; thẩm định và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo hiệu quả, chất lượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; tập trung thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, kiến nghị thu hồi tài sản cho Nhà nước…

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp trên 1.850 lượt công dân đến khiếu kiện; tiếp nhận, phân loại chuyển hơn 1.140 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 62 vụ khiếu nại, đạt 86% và hơn 73% vụ việc tố cáo...

Đối với công tác phòng chống, tham nhũng, trong 6 tháng qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cuờng lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt đựơc kết quả tích cực trên một số mặt: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về phòng, chống tham nhũng.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 và thực hiện tốt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy định; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng được tăng cường.

Các vụ án tham nhũng được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình; năng lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối đồng tình cao với kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh 6 tháng qua, đồng thời làm rõ thêm kết quả cụ thể của từng ngành, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Đó là: Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận… của Trung ương, của tỉnh về kiểm soát, kê khai tài sản, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, có phương án ứng cứu kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.

Tăng cường nắm tình hình an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kích động, vi phạm pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm an ninh, tham nhũng, kinh tế, ma túy…

Uỷ ban kiểm tra các cấp, các tổ chức thanh tra trong tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng phức tạp, kéo dài.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là việc tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra trực tiếp việc chấp hành chính sách, pháp luật, Luật phòng chống tham nhũng và thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đối với Ban Nội chính Tỉnh uỷ, cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân, đặc biệt là các khiếu kiện liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh…

Theo Baoninhbinh.org.vn