Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56433

Online: 1

Hôm nay: 106

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014

Thứ năm, 02/10/2014

 Chiều 30-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014 và một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý III năm 2014, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, trong đó làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, hướng dẫn quy trình công tác nhân sự cấp ủy; tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3, đối tượng 4 và lớp dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2015- 2020. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. Công tác dân vận được tăng cường, hướng mạnh về cơ sở, công tác tôn giáo, dân tộc, công tác nội chính được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên.

Hoạt động của chính quyền các cấp được tăng cường. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, trong đó ban hành 10 Nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân. 

Các cấp chính quyền tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới… MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, động viên hội viên đẩy mạnh hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, đồng thời đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý IV. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như đẩy mạnh công tác thu ngân sách, hoàn thành quy hoạch phát triển vùng kinh tế biển Kim Sơn, các giải pháp thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát lại đội ngũ cán bộ cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp....

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng tình với các ý kiến phát biểu của đại biểu dự hội nghị; đồng thời nhấn mạnh và làm rõ một số kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý III.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quí IV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng dư luận xã hội. Tập trung làm tốt công tác tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá cán bộ năm 2014. Tập trung cao cho một số công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thành lập Ban chỉ đạo bảo tồn và phát huy danh thắng Tràng An, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đón nhận Bằng di sản của UNESCO.

Cùng với đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014; trọng tâm là công tác thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã được cấp phép; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới...

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa XIII. Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị… Cùng với đó, các cấp, các ngành cần xây dựng kế hoạch tổng kết công tác năm, xác định rõ nhiệm vụ năm 2015 với những mục tiêu cụ thể, sát thực, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX...

Theo Baoninhbinh.org.vn