Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56433

Online: 2

Hôm nay: 106

Ra mắt cuốn sách “Những sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992- 2015)”

Thứ hai, 03/12/2018

Ra mắt cuốn sách “Những sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992- 2015)”

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 14-TT/TU ngày 18/3/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992- 2015)”.

Cuốn sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992- 1/4/2017) và 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968- 2018). Cuốn sách gồm 682 trang với 5 chương: chương I: Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình từ khi tái lập tỉnh (1/4/1992) đến hết khóa XII, nhiệm kỳ 1992- 1996; chương II: Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 1996- 2000; chương III: Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2001- 2005; chương IV: Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2005- 2010; chương V: Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2010- 2015.

Nội dung cuốn sách được trình bày dưới hình thức biên niên sự kiện, kết cấu theo đơn vị thời gian, với khối lượng tư liệu phong phú nhằm phản ánh những sự kiện quan trọng, tiêu biểu, nổi bật của tỉnh Ninh Bình dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Cuốn sách là tài liệu quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn những thành tựu to lớn về kinh tế- văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Ninh Bình từ năm 1992 đến năm 2015.

Thông qua việc xuất bản cuốn sách nhằm góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Tin, ảnh: PV

Theo baoninhbinh.gov.vn