Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
159970

Online 3

Hôm nay 48

Hôm qua 0

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến

Thứ năm, 14/01/2021

                   

Sáng 13/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại điểm cầu của Sở và 8 điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

            

                                                                           Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Yên Khánh

Năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông của tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Quản lý báo chí theo đúng định hướng, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ: Xây dựng Đảng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, AN-QP, đối ngoại, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Sở Thông tin và truyền thông cũng tập trung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT, hệ thống cơ sở dữ liệu, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển chính quyền điện tử gắn với Chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II đến các cơ quan Nhà nước của tỉnh theo mô hình mạng WAN nội tỉnh và tiến tới kết nối với mạng cấp I quốc gia... 

Tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các sở, ngành trong khối thi đua các ngành văn hóa - xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của khối, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Năm 2021, ngành Thông tin và Truyền thông đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách về CNTT đã được tỉnh ban hành trong thời gian vừa qua; ban hành các hướng dẫn về phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết. Tiếp tục thí điểm chuyển đổi số tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô; tổ chức tổng kết đánh giá và đề xuất phương án nhân rộng triển khai…

Theo dõi chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các nhiệm vụ chính trị, nhu cầu của nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2021; Tăng cường công tác quản lý xuất bản để đảm bảo mục tiêu đáp ứng nhu cầu của người dân...\ 

                                                                                                                                                            Trang TTĐT huyện (trích bài nguồn báo Ninh bình.gov.vn)