Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56433

Online: 2

Hôm nay: 106

Thông báo dự thảo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban TVTU Ninh Bình

Thứ hai, 28/07/2014
Sau một thời gian làm việc tại tỉnh Ninh Bình, ngày 24/7, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1156 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình để thông báo dự thảo kết quả thẩm tra, xác minh, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị.
 
Các đại biểu dự hội nghị.

 

 

Dự hội nghị, về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Dự thảo thông báo kết quả thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra cho thấy, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã nghiêm túc triển khai kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công; đã chỉ đạo một số cấp ủy, tổ chức đảng tự kiểm tra, bám sát đề cương hướng dẫn để xây dựng báo cáo tự kiểm tra, thống kê, nộp báo cáo cho Đoàn kiểm tra đúng thời gian quy định, thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công đến các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, UBND tỉnh đều lập dự toán thu - chi ngân sách, báo cáo xin ý kiến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền; thực hiện công khai dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách theo quy định và quy trình kiểm soát chi ngân sách theo quy định của luật ngân sách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên tiến hành rà soát những chế độ, chính sách không còn phù hợp để bãi bỏ, đồng thời ban hành quy định mới phù hợp với quy định hiện hành và thực tế của địa phương. Qua thẩm tra, xác minh cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công; xác định được các giải pháp cụ thể để thực hành tốt hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Thông báo cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong việc quán triệt, học tập, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công; việc lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cơ quan, đơn vị; nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng ở một số địa phương trong tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp thêm một số ý kiến, làm rõ hơn nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình mà dự thảo thông báo nêu.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu đồng tình, thống nhất với nội dung dự thảo thông báo của Đoàn kiểm tra. Đồng chí bày tỏ nhận thức sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về mục đích, ý nghĩa việc kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, đây là dịp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công nói riêng và trong chỉ đạo, điều hành nói chung. Trong thời gian kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu, triển khai nghiêm túc yêu cầu của Đoàn kiểm tra, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để cuộc kiểm tra đạt kết quả cao nhất. Đối với những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra nêu lên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ rất trân trọng, nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo tổ chức khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra nêu rõ: Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công để tiếp tục thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới. 

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình đã nhận thức đúng về ý nghĩa, tác dụng và tính cấp bách của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công.

Đồng chí Hà Thị Khiết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nói chung, trong quản lý sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công nói riêng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công. 

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã nêu…

Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng theo quy định.

Theo Baoninhbinh.org.vn