Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
159802

Online 5

Hôm nay 129

Hôm qua 0

Tình hình thực hiện ngân sách 03 tháng năm 2019

Thứ tư, 10/04/2019

THUYẾT MINH CÔNG KHAI

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 03 tháng năm 2019

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, UBND huyện Yên Khánh báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 03 tháng năm 2019, cụ thể như sau:

  1. Về Thu ngân sách nhà nước

Thu cân đối ngân sách nhà nước: ước đạt 18.267,06 triệu đồng, đạt 3,34% kế hoạch HĐND huyện giao, bằng 8,13% so với kỳ năm 2018. Trong đó:

* Thu nội địa: ước đạt 18.267,06 triệu đồng đạt 3,34% kế hoạch HĐND huyện giao, bằng 8,13% so với kỳ năm 2018. Trong đó, các khoản thu tiến độ đạt khá so với dự toán (trên 25%) chủ yếu là Lệ phí trước bạ (đạt 29,64% dự toán), thu phí, lệ phí (đạt 50,09% dự toán), các khoản thu để lại chi qua ngân sách tại địa phương (đạt 26,63% dự toán). Trong khi đó, một số khoản thu đạt thấp so với yêu cầu như các khoản thu về nhà, đất (đạt 0,77% dự toán), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản (đạt 14,20% dự toán), thu ngoài quốc doanh (đạt 18,28% dự toán).

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp: Ước đạt 16.501,30 triệu đồng, đạt 3,25% dự toán, bằng 8,47% so với cùng kỳ năm 2018.

  1. Về chi ngân sách.

Tổng chi ngân sách huyện quý I năm 2019 (không kể chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới) ước thực hiện 151.866,39 triệu đồng, đạt 16,37% kế hoạch, bằng 66,84% cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

* Chi cân đối ngân sách huyện ước thực hiện 143.451,03 triệu đồng, đạt 15,60% kế hoạch, bằng 66,09% cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Chi đầu tư đạt 28.087,66 triệu đồng, đạt 6,07% kế hoạch, bằng 23,11% so với cùng kỳ năm 2018; Chi thường xuyên đạt 115.363,37 triệu đồng, đạt 25,89% kế hoạch, bằng 120,80% cùng kỳ năm 2018.

* Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: Tính đến hết tháng 3, số tiền ngân sách tỉnh bổ sung cho huyện ước đạt 8.415,37 triệu đồng, tổng số kinh phí ước thực hiện chi 8.415,37 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.

UBND huyện đã quản lý các khoản chi ngân sách theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Quyết định 194/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019.

UBND huyện Yªn Kh¸nh trân trọng báo cáo./.

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/n%C4%83m_2019/c%C3%B4ng_khai/cong_khai_3_th%C3%A1ng_2019.xls