Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

 DANH SÁCH EMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

 

STT

Họ Tên

Chức vụ

Email

Lãnh đạo UBND huyện

1

Phạm Ngọc Quý

Chủ tịch UBND huyện

quypn.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Tuyển

Phó Chủ tịch UBND huyện

tuyennx.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Đinh Văn Vọng

Phó Chủ tịch UBND huyện

vongdv.yk@ninhbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện

hienntt.yk@ninhbinh.gov.vn

Thường Trực HĐND huyện

5

Bùi Thị Vẻ

Phó Chủ tịch HĐND huyện

vebt.yk@ninhbinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Đậu

Ủy viên TT HĐND huyện

daunv.yk@ninhbinh.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

7

Nguyễn Trọng Mỳ

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

mynt.yk@ninhbinh.gov.vn

8

Nguyễn Hồng Tư

Phó CVP HĐND và UBND

tunh.yk@ninhbinh.gov.vn

9

Lê Thị Kim Thoa

Phó CVP HĐND và UBND

thoaltk.yk@ninhbinh.gov.vn

10

Lê Thị Ngọc

Phó CVP HĐND và UBND

ngọclt.yk@ninhbinh.gov.vn

11

Vũ Thị Viên

Nhân viên

vienvt.yk@ninhbinh.gov.vn

12

Hoàng Tuấn Hưng

Lái xe

hunght.yk@ninhbinh.gov.vn

13

Phạm Thị Yến

Nhân viên

yenpt.yk@ninhbinh.gov.vn

14

Dương Tuấn Lâm

Nhân viên

lamdt.yk@ninhbinh.gov.vn

15

Bùi Văn Thúy

Bảo vệ

thuybv.yk@ninhbinh.gov.vn

16

Đào Thanh Bạch

Bảo vệ

bachdt.yk@ninhbinh.gov.vn

17

Nguyễn Thái Phiên

Lái Xe

phiennt.yk@ninhbinh.gov.vn

18

Phạm Thị Thanh Loan

Nhân viên

loanptt.yk@ninhbinh.gov.vn

19

Bùi Thị Thu Hiền

Nhân viên

hienbtt.yk@ninhbinh.gov.vn

20

Nguyễn Duy Trung

Nhân viên

trungnd.yk@ninhbinh.gov.vn

21

Hoàng Thị Thủy

Nhân viên

thuyht.yk@ninhbinh.gov.vn

22

Nguyễn Thị Vân

Nhân viên

vannt.yk@ninhbinh.gov.vn

23

Trịnh Thị Khánh Ly

Nhân viên

lyttk.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Nội vụ

24

Bùi Văn Quang

Trưởng phòng

quangbv.yk@ninhbinh.gov.vn

25

Đào Duy Thắng

Phó Trưởng phòng

thangdd.yk@ninhbinh.gov.vn

26

Nguyễn Văn Dưỡng

Phó Trưởng phòng

duongnv.yk@ninhbinh.gov.vn

27

Nguyễn Thị Kính

Nhân viên

kinhnt.yk@ninhbinh.gov.vn

28

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên

thuynt.yk@ninhbinh.gov.vn

29

Trịnh Hoàng Vương

Nhân viên

vuongth.yk@ninhbinh.gov.vn

30

Nguyễn Thị Thu

Nhân viên

thunt.yk@ninhbinh.gov.vn

31

Nguyễn Ngọc Hải

Nhân viên

hainn.yk@ninhbinh.gov.vn

32

 

 

 

Phòng Tư Pháp

33

Lê Ngọc Long

Trưởng phòng

longln.yk@ninhbinh.gov.vn

34

Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên

huent.yk@ninhbinh.gov.vn

35

 

 

 

Thanh Tra huyện

36

Nguyễn Văn Hùng

Chánh Thanh Tra

hungnv.yk@ninhbinh.gov.vn

37

Lã Xuân Hồng

Nhân viên

honglx.yk@ninhbinh.gov.vn

38

Bùi Việt Cường

Phó Chánh Thanh tra

cuongbv.yk@ninhbinh.gov.vn

39

Mai Hải Lý

Nhân viên

lymh.yk@ninhbinh.gov.vn

40

Đinh Thị Dung

Nhân viên

dungdt.yk@ninhbinh.gov.vn

41

 

 

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

42

Bùi Thị Hòa

Trưởng phòng

hoabt.yk@ninhbinh.gov.vn

43

Phạm Thị Thịnh

Phó Trưởng phòng

thinhpt.yk@ninhbinh.gov.vn

44

Nguyễn Việt Đức

Nhân viên

duvnv.yk@ninhbinh.gov.vn

45

Trương Thị Hương

Nhân viên

huongtt.yk@ninhbinh.gov.vn

46

Bùi T.Thanh Huyền

Nhân viên

huyenbtt.yk@ninhbinh.gov.vn

47

Phạm T.Hồng Khánh

Nhân viên

khanhpth.yk@ninhbinh.gov.vn

48

 

 

 

49

 

 

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

50

Đinh Văn Lâm

Trưởng phòng

lamdv.yk@ninhbinh.gov.vn

51

Bùi Thị Mây

Phó Trưởng phòng

maybt.yk@ninhbinh.gov.vn

52

Phạm Ngọc Điệp

Phó Trưởng phòng

dieppn.yk@ninhbinh.gov.vn

53

Phạm Thị Minh

Nhân viên

minhpt.yk@ninhbinh.gov.vn

54

Trần Thị Việt Phương

Nhân viên

phuongttv.yk@ninhbinh.gov.vn

55

Trần Thị Duyên

Nhân viên

duyentt.yk@ninhbinh.gov.vn

56

Nguyễn Thị Hải Yến

Nhân viên

yennth.yk@ninhbinh.gov.vn

57

Nguyễn Lan Anh

Nhân viên

anhnl.yk@ninhbinh.gov.vn

58

Bùi Đức Thuận

Nhân viên

thuanbd.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Tài nguyên - Môi trường

59

Lâm Văn Xuyên

Trưởng phòng

xuyenlv.yk@ninhbinh.gov.vn

60

Tô Văn Lưu

Phó Trưởng phòng

luutv.yk@ninhbinh.gov.vn

61

Đỗ Xuân Thảo

Phó Trưởng phòng

thaodx.yk@ninhbinh.gov.vn

62

Lại Đức Quang

GĐ VP ĐK QSDĐ

quangld.yk@ninhbinh.gov.vn

63

Nguyễn Tử Lương

Nhân viên

luongnt.yk@ninhbinh.gov.vn

64

 

 

 

65

Vũ Thị Vân Anh

Nhân viên

anhvtv.yk@ninhbinh.gov.vn

66

Phạm Huy Hoàng

Nhân viên

hoangph.yk@ninhbinh.gov.vn

67

Ngô Việt Hạnh

Nhân viên

hanhnv.yk@ninhbinh.gov.vn

68

Nguyễn Thanh Tân

Nhân viên

tannt.yk@ninhbinh.gov.vn

69

Phạm Văn Thư

Nhân viên

thupv.yk@ninhbinh.gov.vn

70

Phạm Văn Dự

Nhân viên

dupv.yk@ninhbinh.gov.vn

71

Tô Mạnh Trí

Nhân viên

tritm.yk@ninhbinh.gov.vn

72

Nguyễn Văn Hiểu

Nhân viên

hieunv.yk@ninhbinh.gov.vn

73

Phan Thị Kiều Linh

Nhân viên

linhptk.yk@ninhbinh.gov.vn

74

Trần Lệ Xuân

Nhân viên

xuantl.yk@ninhbinh.gov.vn

75

 

 

 

76

 

 

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

77

Trần Ngọc Diệp

Trưởng phòng

dieptn.yk@ninhbinh.gov.vn

78

Vũ Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

tuanva.yk@ninhbinh.gov.vn

79

Tạ Kim Tân

Phó Trưởng phòng

tantk.yk@ninhbinh.gov.vn

80

Nguyễn Thị Huyền Sâm

Nhân viên

samnth.yk@ninhbinh.gov.vn

81

Phạm Thị Vân

Nhân viên

vanpt.yk@ninhbinh.gov.vn

82

Nguyễn T.Minh Hoàn

Nhân viên

hoanntm.yk@ninhbinh.gov.vn

83

Nguyễn Tuyết Ngân

Nhân viên

ngannt.yk@ninhbinh.gov.vn

84

Nguyễn Thị Xuyến

Nhân viên

xuyennt.yk@ninhbinh.gov.vn

85

Nguyễn T Minh Huệ

Nhân viên

huentm.yk@ninhbinh.gov.vn

96

Đinh Thị Ánh Hồng

Nhân viên

hongdta.yk@ninhbinh.gov.vn

87

Lê Quang Cảnh

Nhân viên

canhlq.yk@ninhbinh.gov.vn

88

Thịnh Đức Hùng

Nhân viên

hungtd.yk@ninhbinh.gov.vn

89

Ngô Phương Thúy

Nhân viên

thuynp.yk@ninhbinh.gov.vn

90

Lâm Việt Hùng

Nhân viên

hunglv.yk@ninhbinh.gov.vn

91

Vũ Thị Xuyến

Nhân viên

xuyenvt.yk@ninhbinh.gov.vn

92

 

 

 

Phòng Công thương

93

Phạm Minh Đức

Trưởng phòng

longln.yk@ninhbinh.gov.vn

94

Nguyễn Đình Đức

Phó Trưởng phòng

ducnd.yk@ninhbinh.gov.vn

95

Trịnh Thế Trung

Phó Trưởng phòng

trungtt.yk@ninhbinh.gov.vn

96

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên vien

thaont.yk@ninhbinh.gov.vn

97

Bùi Văn Thơ

Nhân viên

thobv.yk@ninhbinh.gov.vn

98

Phạm Văn Cảnh

Nhân viên

canhpv.yk@ninhbinh.gov.vn

99

Trần Đại Nghĩa

Nhân viên

nghiatd.yk@ninhbinh.gov.vn

100

 

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

101

Phạm Tiến Dũng

Trưởng phòng

dungpt.yk@ninhbinh.gov.vn

102

Phạm Thị Bích

Phó Trưởng phòng

bichpt.yk@ninhbinh.gov.vn

103

Vũ Hồng Quân

Phó Trưởng phòng

quanvh.yk@ninhbinh.gov.vn

104

Phạm Mạnh Tuấn

Nhân viên

tuanpm.yk@ninhbinh.gov.vn

105

Đoàn Ngọc Hiển

Nhân viên

hiendn.yk@ninhbinh.gov.vn

106

Trần Văn Thìn

Nhân viên

thintv.yk@ninhbinh.gov.vn

107

Nguyễn Thị Tươi

Nhân viên

tuoint.yk@ninhbinh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Y tế

108

Hoàng Mạnh Cường

Trưởng phòng

cuonghm.yk@ninhbinh.gov.vn

109

Nguyễn Việt Hoàng

Nhân viên

hoangvn.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Văn hóa - Thông tin

110

Tạ Quang Thao

Trưởng phòng

thaotq.yk@ninhbinh.gov.vn

111

Phạm Đăng Khoa

Phó Trưởng phòng

khoapd.yk@ninhbinh.gov.vn

112

Lê Quang Huy

Nhân viên

huylq.yk@ninhbinh.gov.vn

113

Nguyễn Văn Định

Nhân viên

dinhnv.yk@ninhbinh.gov.vn

114

 

 

 

Ban Quản lý dự án

115

Vũ Thanh Liêm

Nhân viên

liemvt.yk@ninhbinh.gov.vn

116

Thịnh Đức Hùng

Nhân viên

hungtd.yk@ninhbinh.gov.vn

117

Điền Thanh Tiến

Nhân viên

tiendt.yk@ninhbinh.gov.vn

118

Bùi Thế Phong

Nhân viên

phongbt.yk@ninhbinh.gov.vn

119

Đinh Thị Hằng

Nhân viên

hangdt.yk@ninhbinh.gov.vn

120

Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

lannt.yk@ninhbinh.gov.vn

121

Lê Văn Biền

Nhân viên

bienlv.yk@ninhbinh.gov.vn

122

Nguyễn Thị Kim Dung

Nhân viên

dungntk.yk@ninhbinh.gov.vn

123

Trần Thị Lê

Nhân viên

lett.yk@ninhbinh.gov.vn

124

Bùi Trung Phong

Nhân viên

phongbt.yk@ninhbinh.gov.vn

125

Tạ Mạnh Cường

Nhân viên

cuongtm.yk@ninhbinh.gov.vn

126

Phạm Xuân Thái

Nhân viên

thaipx.yk@ninhbinh.gov.vn

127

Vũ Thế Vượng

Nhân viên

vuongvt.yk@ninhbinh.gov.vn

128

Phạm Quốc Hoàn

Nhân viên

hoanpq.yk@ninhbinh.gov.vn

129

 

 

 

Đài Truyền thanh

130

Lê Xuân Tiên

Trưởng đài Truyền Thanh

tienlx.yk@ninhbinh.gov.vn

131

Đinh Hữu Viện

P,Trưởng đài Truyền Thanh

viendh.yk@ninhbinh.gov.vn

132

Đỗ Mạnh Tuấn

Nhân viên

tuandm.yk@ninhbinh.gov.vn

133

Phạm Minh Quang

Nhân viên

quangpm.yk@ninhbinh.gov.vn

134

Lại Thị Hằng

Nhân viên

hanglt.yk@ninhbinh.gov.vn

135

Nguyễn Thị Dung

Nhân viên

dungnt.yk@ninhbinh.gov.vn

136

Phạm Duy Thắng

Nhân viên

thangpd.yk@ninhbinh.gov.vn