Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

UBND huyện Yên Khánh triển khai thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg; văn bản số 1070/TTg-KGVX, văn bản số 5553/VPCP-KGVX về phòng, chống dịch Covid-19

Thứ hai, 16/08/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Công văn số 507/UBND-VP6 ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg; văn bản số 1070/TTg-KGVX, văn bản số 5553/VPCP-KGVX về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 15/08/2021 UBND huyện Yên Khánh ban hành công văn số 1373/UBND-YT V/v triển khai thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg; văn bản số 1070/TTg-KGVX, văn bản số 5553/VPCP-KGVX về phòng, chống dịch Covid-19.

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của UBND huyện về phòng, chống dịch Covid-19. Với quan điểm đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết; quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

2. Tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời kêu gọi mọi người dân chia sẻ, thông cảm những khó khăn, phức tạp trong phòng chống dịch, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, chống dịch vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và vì sự phát triển chung của huyện, của đất nước. Đẩy mạnh phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại từng tổ dân phố, khu dân cư… Tất cả các địa phương phát huy vai trò tích cực của Tổ Covid-19 cộng đồng ở cơ sở, công an xã, hệ thống giám sát y tế cơ sở thực hiện nghiêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và các giải pháp đồng bộ để phát hiện, quản lý y tế theo quy định tất cả các trường hợp người đến từ vùng dịch, nhập cảnh Việt Nam về địa phương.

- Tiếp tục thành lập, kiện toàn trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch cấp huyện, xã, bảo đảm tổ chức chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt, kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường, quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly, giám sát tại nhà hoặc nơi cư trú đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định (sinh hoạt riêng, ăn uống riêng, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc…)

3. Thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khoa học, hiệu quả; tránh lạm dụng xét nghiệm, lãng phí. Khi cần xét nghiệm tầm soát cộng đồng ở những thời điểm nhất định thì thực hiện lấy mẫu đại diện gia đình, xét nghiệm mẫu gộp.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức các tầng điều trị (mô hình 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế) cần vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương, từng cơ sở y tế.

- Đối với các cơ sở y tế cần bảo đảm nhân lực, thuốc, ô - xy y tế, trang thiết bị, máy móc, trang bị bảo hộ ... theo quy định để bảo đảm số giường điều trị thực chất.

4. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách./.

Chi tiết các văn bản của chính phủ:

       +) Công điện 1068/CĐ-TTg ngày 05/08/2021: /uploads/images/n%C4%83m_2021/covid/1068-C%C4%90-TTg.pdf

       +) Công văn 1070/TT-KGVX ngày 05/08/2021: /uploads/images/n%C4%83m_2021/covid/cong-van-1070-ttg-kgvx-thu-tuong-chinh-phu.pdf

       +) Công văn 5553/VPCP-KGVX ngày 12/08/2021: /uploads/images/n%C4%83m_2021/covid/cong-van-5553-vpcp-kgvx-van-phong-chinh-phu.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                               Trang TTĐT huyện.

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
774433

Online 27

Hôm nay 808

Hôm qua 0