Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
139669

Online 6

Hôm nay 128

Hôm qua 0

Thành viên UBND huyện

DANH SÁCH EMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

 

STT

Họ Tên

Chức vụ

Email

 

Lãnh đạo UBND huyện

 

1

Nguyễn Xuân Tuyển

Chủ tịch UBND huyện

tuyennx.yk@ninhbinh.gov.vn

 

2

Lâm Văn Xuyên Phó Chủ tịch UBND huyện

xuyenlv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện hienntt.yk@ninhbinh.gov.vn  

 

   

 

 

Thường Trực HĐND huyện

 

5

Hoàng Văn Thắng

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

6

Bùi Thị Lan Oanh Phó Chủ tịch HĐND huyện    

Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

7

Lê Việt Cường

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

cuonglv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

8

Lê Thị Ngọc

Phó CVP HĐND và UBND

 

 

9

Dương Tuấn Lâm

Phó CVP HĐND và UBND

tuanlamxd@gmail.com 

 

10

Đào Hồng Tuấn

Chuyên viên

Hongtuanyk@gmail.com

 

11

Nguyễn Tuyết Ngân

Chuyên viên 

tuyetngan90.126@gmail.com

 

12

Hoàng Tuấn Hưng

Lái xe

hunght.yk@ninhbinh.gov.vn

 

13

Vũ Thị Viên

Nhân viên

vienvt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

14

Bùi Văn Thúy

Bảo vệ

thuybv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

15

Đào Thanh Bạch

Bảo vệ

bachdt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

16

Nguyễn Thái Phiên

Lái Xe

phiennt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

17

Phạm Thị Thanh Loan

Nhân viên

loanptt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

18

Bùi Thị Thu Hiền

Nhân viên

hienbtt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

19

Hoàng Thị Thủy

Nhân viên

thuyht.yk@ninhbinh.gov.vn

 

20

Trịnh Thị Khánh Ly

Nhân viên

lyttk.yk@ninhbinh.gov.vn

 

Phòng Nội vụ

 

21

       

22

Trịnh Hoàng Vương

Phó Trưởng phòng

vuongth.yk@ninhbinh.gov.vn

 

23

Nguyễn Thị Thu

Chuyên viên

thunt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

24

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên

thuynt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

25

Phạm Thị Thắm

Nhân viên

 

 

26

 

 

 

 

Phòng Tư Pháp

 

27

Lê Thị Kim Thoa

Trưởng phòng

 

 

28

Nguyễn Thị Kính

Nhân viên

 

 

29

 Nguyễn Thị Huệ

 Chuyên viên

 huent.yk@ninhbinh.gov.vn

 

Thanh Tra huyện

 

30

Phạm Quang Giang

Chánh Thanh Tra

   

31

Lã Xuân Hồng

Nhân viên

honglx.yk@ninhbinh.gov.vn

 

32

Đinh Thị Dung

Nhân viên

dungdt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

33

 

 

 

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

42

Bùi Thị Hòa

Trưởng phòng

hoabt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

43

Phạm Thị Thịnh

Phó Trưởng phòng

thinhpt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

44

Bùi Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng huyenpth.yk@ninhbinh.gov.vn  

45

Trương Thị Hương

Nhân viên

huongtt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

46

Phạm Thị Hồng Nhung Nhân viên    

47

Phạm T.Hồng Khánh

Nhân viên

khanhpth.yk@ninhbinh.gov.vn

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

50

Phạm Ngọc Điệp

Trưởng phòng

lamdv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

 

       

52

Phạm Ngọc Điệp

Phó Trưởng phòng

dieppn.yk@ninhbinh.gov.vn

 

53

Phạm Thị Minh

Nhân viên

minhpt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

54

Trần Thị Việt Phương

Nhân viên

phuongttv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

55

Trần Thị Duyên

Nhân viên

duyentt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

56

Nguyễn Thị Hải Yến

Nhân viên

yennth.yk@ninhbinh.gov.vn

 

57

Nguyễn Lan Anh

Nhân viên

anhnl.yk@ninhbinh.gov.vn

 

58

Bùi Đức Thuận

Nhân viên

thuanbd.yk@ninhbinh.gov.vn

 

Phòng Tài nguyên - Môi trường

 

59

   

 

 
         

61

Đỗ Xuân Thảo

Trưởng phòng

thaodx.yk@ninhbinh.gov.vn

 

62

Lại Đức Quang

GĐ VP ĐK QSDĐ

quangld.yk@ninhbinh.gov.vn

 

63

Nguyễn Tử Lương

Nhân viên

luongnt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

64

 

 

 

 

65

Vũ Thị Vân Anh

Nhân viên

anhvtv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

66

Phạm Huy Hoàng

Nhân viên

hoangph.yk@ninhbinh.gov.vn

 

67

Ngô Việt Hạnh

Nhân viên

hanhnv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

68

Nguyễn Thanh Tân

Nhân viên

tannt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

69

Phạm Văn Thư

Nhân viên

thupv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

70

Phạm Văn Dự

Nhân viên

dupv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

71

Tô Mạnh Trí

Nhân viên

tritm.yk@ninhbinh.gov.vn

 

72

Nguyễn Văn Hiểu

Nhân viên

hieunv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

73

Phan Thị Kiều Linh

Nhân viên

linhptk.yk@ninhbinh.gov.vn

 

74

Trần Lệ Xuân

Nhân viên

xuantl.yk@ninhbinh.gov.vn

 

75

 

 

 

 

76

 

 

 

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

77

Trần Ngọc Diệp

Trưởng phòng

dieptn.yk@ninhbinh.gov.vn

 

78

Vũ Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

tuanva.yk@ninhbinh.gov.vn

 
79 Nguyễn Mạnh Toàn Phó Trưởng phòng    

80

Nguyễn Thị Huyền Sâm

Nhân viên

samnth.yk@ninhbinh.gov.vn

 

81

Phạm Thị Vân

Nhân viên

vanpt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

82

Nguyễn T.Minh Hoàn

Nhân viên

hoanntm.yk@ninhbinh.gov.vn

 

83

Nguyễn Tuyết Ngân

Nhân viên

ngannt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

84

Nguyễn Thị Xuyến

Nhân viên

xuyennt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

85

Nguyễn T Minh Huệ

Nhân viên

huentm.yk@ninhbinh.gov.vn

 

96

Đinh Thị Ánh Hồng

Nhân viên

hongdta.yk@ninhbinh.gov.vn

 

87

Lê Quang Cảnh

Nhân viên

canhlq.yk@ninhbinh.gov.vn

 

88

Thịnh Đức Hùng

Nhân viên

hungtd.yk@ninhbinh.gov.vn

 

89

Ngô Phương Thúy

Nhân viên

thuynp.yk@ninhbinh.gov.vn

 

90

Lâm Việt Hùng

Nhân viên

hunglv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

91

Vũ Thị Xuyến

Nhân viên

xuyenvt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

92

 

 

 

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

93

Phạm Minh Đức

Trưởng phòng

ducpm.yk@ninhbinh.gov.vn

 
         

95

Trịnh Thế Trung

Phó Trưởng phòng

trungtt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

96

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên vien

thaont.yk@ninhbinh.gov.vn

 

97

Bùi Văn Thơ

Nhân viên

thobv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

98

Phạm Văn Cảnh

Nhân viên

canhpv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

99

Trần Đại Nghĩa

Nhân viên

nghiatd.yk@ninhbinh.gov.vn

 

100

 

 

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

101

Phạm Tiến Dũng

Trưởng phòng

dungpt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

102

Phạm Thị Bích

Phó Trưởng phòng

bichpt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

103

Đinh Văn Khiêm

Phó Trưởng phòng

 

 

104

Phan Thị Thu Hường Phó Trưởng phòng    

105

Trần Ngọc Tân

Nhân viên

 

 

106

Trần Văn Thìn

Nhân viên

thintv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

107

Phạm Thị Tươi

Nhân viên

tuoint.yk@ninhbinh.gov.vn

 

108 

 Vũ Hoài Phương

 Nhân viên

 

 
109 Phạm Quốc Hưng Nhân viên    

 110

 Đỗ Xuân Quyền

 Nhân viên

 

 
111 Đỗ Văn Lập Nhân viên    

Phòng Y tế

 

112

Hoàng Mạnh Cường

Trưởng phòng

cuonghm.yk@ninhbinh.gov.vn

 
         

Phòng Văn hóa - Thông tin

 

113

Bùi Quang Bưởng

Trưởng phòng

 

 

114

Phạm Đăng Khoa

Phó Trưởng phòng

khoapd.yk@ninhbinh.gov.vn

 

115

Lê Quang Huy

Nhân viên

huylq.yk@ninhbinh.gov.vn

 

113

Nguyễn Văn Định

Nhân viên

dinhnv.yk@ninhbinh.gov.vn

 
   

 

 

 

Ban Quản lý dự án

 
114 Nguyễn Đình Đức Giám đốc    

115

Vũ Thanh Liêm

Phó Giám đốc

liemvt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

116

Thịnh Đức Hùng

Phó Giám đốc

hungtd.yk@ninhbinh.gov.vn

 

117

Điền Thanh Tiến

Nhân viên

tiendt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

118

Bùi Thế Phong

Nhân viên

phongbt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

119

Đinh Thị Hằng

Nhân viên

hangdt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

120

Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

lannt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

121

Lê Văn Biền

Nhân viên

bienlv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

122

Nguyễn Thị Kim Dung

Nhân viên

dungntk.yk@ninhbinh.gov.vn

 

123

Trần Thị Lê

Nhân viên

lett.yk@ninhbinh.gov.vn

 

124

Bùi Trung Phong

Nhân viên

phongbt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

125

Tạ Mạnh Cường

Nhân viên

cuongtm.yk@ninhbinh.gov.vn

 

126

Phạm Xuân Thái

Nhân viên

thaipx.yk@ninhbinh.gov.vn

 

127

Vũ Thế Vượng

Nhân viên

vuongvt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

128

Phạm Quốc Hoàn

Nhân viên

hoanpq.yk@ninhbinh.gov.vn

 

129

 

 

 

 

Đài Truyền thanh

 
         

131

Đinh Hữu Viện

P,Trưởng đài Truyền Thanh

viendh.yk@ninhbinh.gov.vn

 

132

Đỗ Mạnh Tuấn

Nhân viên

tuandm.yk@ninhbinh.gov.vn

 

133

Phạm Minh Quang

Nhân viên

quangpm.yk@ninhbinh.gov.vn

 

134

Lại Thị Hằng

Nhân viên

hanglt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

135

Nguyễn Thị Dung

Nhân viên

dungnt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

136

Phạm Duy Thắng

Nhân viên

thangpd.yk@ninhbinh.gov.vn