Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Ủy ban nhân dân huyện

Danh sách  Lãnh đạo, Cán bộ công chức, viên chức các phòng ban và Đơn vị trực thuộc UBND huyện

 

 

 

Lãnh đạo UBND nhân dân:

  

  • Chủ tịch: Nguyễn Xuân Tuyển
  • Ngày sinh: 10/5/1972
  • Trú quán: Phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  


              

  • Phó Chủ tịch: Lâm Văn Xuyên
  • Ngày sinh: 24/6/1972
  • Thường trú: Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  
 Số điện thoại: 0915358605
  • Email: xuyenlv.yk@ninhbinh.gov.vn


  • Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Ngày sinh: 01/01/1970
  • Trú quán: Phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 094.820.9919
  • Email: hienntt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Lê Việt Cường

Chánh Văn phòng

098 552 0566

cuonglv.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Đào Hồng Tuấn

Phó chánh văn phòng

091 880 6078

tuandh.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Dương Tuấn Lâm

Phó chánh văn phòng

091 629 3669

lamdt.yk@ninhbinh.gov.vn

4

Nguyễn Tuyết Ngân

Phó chánh văn phòng

033 499 6099

ngannt.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Bùi Thị Hoà

Trưởng phòng

091 436 7146

hoabt.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Thị Thịnh

Phó trưởng phòng

 091 538 6240

thinhpt.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Bùi Thị Thanh Huyền

Phó trưởng phòng

097 266 8257

huyenbtt.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Nội vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Vũ Văn Chung

Trưởng phòng

091 287 3262

chungvv.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Mai Hải Lý

Phó trưởng phòng

098 457 9255

lymh.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Trịnh Hoàng Vương

Phó trưởng phòng

096 813 1023

vuongth.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Trần Ngọc Diệp

Trưởng phòng

091 272 2188

diepnt.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Nguyễn Mạnh Toàn

Phó trưởng phòng

091 223 1078

toannm.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Bùi Văn Thơ

Phó trưởng phòng

097 404 3159

thobv.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Phạm Minh Đức

Trưởng phòng

091 428 0123

ducpm.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Văn Cảnh

Phó trưởng phòng

090 225 1032

canhpv.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Thịnh Đức Hùng

Phó trưởng phòng

091 531 9959

hungtd.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Lao động Thương binh và xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Phạm Ngọc Điệp

Trưởng phòng

091 245 5783

dieppn.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Văn Bắc

Phó trưởng phòng

090 422 6483

bacpv.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Vũ Thị Lan

Phó trưởng phòng

091 797 2999

lanvt.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Văn hoá thông tin

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Bùi Quang Bưởng

Trưởng phòng

091 504 8289

buongbq.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Đăng Khoa

Phó trưởng phòng

091 223 1078

khoapd.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Phạm Văn Phụ

Phó trưởng phòng

038 623 2262

phupv.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Tài nguyên và môi trường

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Đỗ Xuân Thảo

Trưởng phòng

097 798 0770

thaodx.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Lại Đức Quang

Phó trưởng phòng

097 705 0656

quangld.yk@ninhbinh.gov.vn

     3 Nguyễn Mạnh Toàn Phó trưởng phòng      0979870537 toannm.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng y tế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Hoàng Mạnh Cường

Trưởng phòng

091 460 6892

cuonghm.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Tư pháp

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Lê Thị Kim Thoa

Trưởng phòng

091 664 1589

thoaltk.yk@ninhbinh.gov.vn

Thanh Tra huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Phạm Quang Giang

Chánh Thanh tra

091 962 5898

giangpq.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Lã Xuân Hồng

Phó chánh thanh tra

094 119 1265

honglx.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Phạm Hữu Lợi

Phó Chánh thanh tra

098 320 4777

loiph.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Giáo dục và đào tạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Phạm Tiến Dũng

Trưởng phòng

091 538 0377

dungpt.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Đinh Văn Khiêm

Phó trưởng phòng

091 638 8156

khiemdv.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Phan Thị Thu Hường

Phó trưởng phòng

091 231 3976

huongptt.yk@ninhbinh.gov.vn

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Lê Thị Ngọc

Giám đốc

097 750 3869

ngoclt.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Vũ Thanh Liêm

Phó Giám đốc

098 999 3746

liemvt.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Hiển

Phó Giám đốc

091 552 4438

hiennn.yk@ninhbinh.gov.vn

4

Đinh Thị Hằng

Phó Giám đốc

091 465 5302

hangdt.yk@ninhbinh.gov.vn

Trung tâm văn hoá thể thao và truyền thanh huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Trương Công Thành

Giám đốc

0912 750 221

thanhtc.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Văn Thắng

Phó Giám đốc

0979 866 520

thangpv.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Đinh Hữu Viện

Phó Giám đốc

0833 241 063

viendh.yk@ninhbinh.gov.vn

Trung tâm vệ sinh môi trường huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Đỗ Văn Mạnh

Giám đốc

091 451 4878

manhdv.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Ước

Phó Giám đốc

091 233 7226

uocnn.yk@ninhbinh.gov.vn

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Nguyễn Văn Thanh

Giám đốc

091 285 6529

thanhnv.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Ngô Duy Thường

Phó Giám đốc

091 219 5156

thuongnd.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Phạm Thị Huế

Phó Giám đốc

094 758 2266

huept.yk@ninhbinh.gov.vn

Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Nguyễn Đức Toàn

Giám đốc

086 832 9777

toannd.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Dương Trần Trung Kiên

Phó Giám đốc

098 385 1470

kiendtt.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Hoàng Thị Thuý Nga

Phó Giám đốc

098 482 1656

ngahtt.yk@ninhbinh.gov.vn

4

Trần Văn Long

Phó Giám đốc

098 796 5823

longtv.yk@ninhbinh.gov.vn

 

 

Quyết định phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2021-2026

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
401560

Online 1

Hôm nay 45

Hôm qua 0