Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Danh sách thư điện tử

 DANH SÁCH EMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC UBND HUYỆN YÊN KHÁNH

 

1

Nguyễn Xuân Tuyển

 Chủ tịch UBND huyện

tuyennx.yk@ninhbinh.gov.vn

2

Lâm Văn Xuyên

Phó Chủ tịch UBND huyện

xuyenlv.yk@ninhbinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện

hienntt.yk@ninhbinh.gov.vn

Thường Trực HĐND huyện

4

Bùi Thị Lan Oanh

Phó chủ tịch HĐND huyện

oanhbtl.yk@ninhbinh.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

5

Lê Việt Cường

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

cuonglv.yk@ninhbinh.gov.vn

6

Dương Tuấn Lâm

Phó CVP HĐND và UBND

lamdt.yk@ninhbinh.gov.vn

7

Đào Hồng Tuấn

Phó CVP HĐND và UBND

tuandh.yk@ninhbinh.gov.vn

8

Nguyễn Tuyết Ngân

Phó CVP HĐND và UBND

ngannt.yk@ninhbinh.gov.vn

9

Vũ Thị Viên

Nhân viên

vienvt.yk@ninhbinh.gov.vn

15

Phạm Thị Thanh Loan

Nhân viên

loanptt.yk@ninhbinh.gov.vn

16

Hoàng Thị Thủy

Nhân viên

thuyht.yk@ninhbinh.gov.vn

17

Trịnh Thị Khánh Ly

Nhân viên

lyttk.yk@ninhbinh.gov.vn

18

Lê Quang Huy

Nhân Viên huylq.yk@ninhbinh.gov.vn
       

Phòng Nội vụ

18

Vũ Văn Chung

Trưởng phòng

chungvv.yk@ninhbinh.gov.vn

19

Mai Hải Lý

Phó Trưởng phòng

lymh.yk@ninhbinh.gov.vn

20

Hoàng Trịnh Vương

Phó Trưởng phòng

vuonght.yk@ninhbinh.gov.vn

21

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên

thuynt.yk@ninhbinh.gov.vn

22

Nguyễn Thị Thu

Nhân viên

thunt.yk@ninhbinh.gov.vn

23

Phạm Thị Thắm

Nhân viên

thampt.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Tư Pháp

24

Lê Thị Kim Thoa

Trưởng phòng

thoaltk.yk@ninhbinh.gov.vn

25

Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên

huent.yk@ninhbinh.gov.vn

26

Bùi Đức Thuận

Nhân viên

thuanbd.yk@ninhbinh.gov.vn

Thanh Tra huyện

27

Phạm Quang Giang

Chánh Thanh Tra

giangpq.yk@ninhbinh.gov.vn

28

Lã Xuân Hồng

Phó chánh thanh tra

honglx.yk@ninhbinh.gov.vn

29

Bùi Văn Thơ

Phó Chánh Thanh tra

thobv.yk@ninhbinh.gov.vn

30

Đinh Thị Dung

Nhân viên

dungdt.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

31

Bùi Thị Hòa

Trưởng phòng

hoabt.yk@ninhbinh.gov.vn

32

Phạm Thị Thịnh

Phó Trưởng phòng

thinhpt.yk@ninhbinh.gov.vn

33

Bùi Thị Thanh Huyền

Phó trưởng phòng

huyenbtt.yk@ninhbinh.gov.vn

34

Trương Thị Hương

Nhân viên

huongtt.yk@ninhbinh.gov.vn

35

Phạm T.Hồng Khánh

Nhân viên

khanhpth.yk@ninhbinh.gov.vn

36

Phạm Thị Nhung

Nhân Viên

nhungpt.yk@ninhbinh.gov.vn

37

Nguyễn Ngọc Hải

Nhân Viên

hainn.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

38

Phạm Ngọc Điệp

Trưởng phòng

dieppn.yk@ninhbinh.gov.vn

39

Phạm Văn Bắc

Phó Trưởng phòng

bacpv.yk@ninhbinh.gov.vn

40

Phạm Thị Lan

Phó Trưởng phòng

lanpt.yk@ninhbinh.gov.vn

41

Phạm Thị Minh

Nhân viên

minhpt.yk@ninhbinh.gov.vn

42

Trần Thị Việt Phương

Nhân viên

phuongttv.yk@ninhbinh.gov.vn

43

Nguyễn Thị Hải Yến

Nhân viên

yennth.yk@ninhbinh.gov.vn

44

Phạm Thị Yến

Nhân viên

yenpt.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Tài nguyên - Môi trường

45

Đỗ Xuân Thảo

Trưởng phòng

thaodx.yk@ninhbinh.gov.vn

46

Lại Đức Quang

Phó trưởng phòng

quangld.yk@ninhbinh.gov.vn

47

Vũ Thị Vân Anh

Nhân viên

anhvtv.yk@ninhbinh.gov.vn

48

Phạm Huy Hoàng

Nhân viên

hoangph.yk@ninhbinh.gov.vn

49

Tống Thị Thanh Xuân

Nhân viên

xuanttt.yk@ninhbinh.gov.vn

50

 

 

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

51

Trần Ngọc Diệp

Trưởng phòng

dieptn.yk@ninhbinh.gov.vn

52

Vũ Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

tuanva.yk@ninhbinh.gov.vn

53

Nguyễn Mạnh Toàn

Phó Trưởng phòng

toannm.yk@ninhbinh.gov.vn

54

Nguyễn Thị Huyền Sâm

Nhân viên

samnth.yk@ninhbinh.gov.vn

55

Nguyễn T Minh Huệ

Nhân viên

huentm.yk@ninhbinh.gov.vn

56

Đinh Thị Ánh Hồng

Nhân viên

hongdta.yk@ninhbinh.gov.vn

57

Lê Quang Cảnh

Nhân viên

canhlq.yk@ninhbinh.gov.vn

58

Ngô Phương Thúy

Nhân viên

thuynp.yk@ninhbinh.gov.vn

59

Đinh Xuân Quyết

Nhân viên

quyetdx.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Công thương

60

Phạm Minh Đức

Trưởng phòng

longln.yk@ninhbinh.gov.vn

61

Phạm Văn Cảnh

Phó Trưởng phòng

canhpv.yk@ninhbinh.gov.vn

62

Trịnh Thế Trung

Phó Trưởng phòng

trungtt.yk@ninhbinh.gov.vn

63

Nguyễn Thị Thảo

Nhân viên

thaont.yk@ninhbinh.gov.vn

64

Nguyễn Thế Nghĩa

Nhân viên

nghiant.yk@ninhbinh.gov.vn

65

Phạm Anh Tú

Nhân viên

tupa.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

66

Phạm Tiến Dũng

Trưởng phòng

dungpt.yk@ninhbinh.gov.vn

67

Phạm Thị Bích

Phó Trưởng phòng

bichpt.yk@ninhbinh.gov.vn

68

Đinh Văn Khiêm

Phó Trưởng phòng

khiemdv.yk@ninhbinh.gov.vn

69

Nguyễn Thị Tươi

Nhân viên

tuoint.yk@ninhbinh.gov.vn

70

Trần Văn Thìn

Nhân viên

thintv.yk@ninhbinh.gov.vn

71

Đỗ Văn Lập

nhân viên

lapdv.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Y tế

108

Hoàng Mạnh Cường

Trưởng phòng

cuonghm.yk@ninhbinh.gov.vn

Phòng Văn hóa - Thông tin

110

Bùi Quang Bưởng

Trưởng phòng

buongbq.yk@ninhbinh.gov.vn

111

Phạm Đăng Khoa

Phó Trưởng phòng

khoapd.yk@ninhbinh.gov.vn

112

Phạm Văn Phụ

Nhân viên

phupv.yk@ninhbinh.gov.vn

113

Nguyễn Văn Định

Nhân viên

dinhnv.yk@ninhbinh.gov.vn

114

Phạm Quốc Hưng

Nhân viên

hungpq.yk@ninhbinh.gov.vn

Ban Quản lý dự án

115

Vũ Thanh Liêm

Nhân viên

liemvt.yk@ninhbinh.gov.vn

116

Thịnh Đức Hùng

Nhân viên

hungtd.yk@ninhbinh.gov.vn

117

Điền Thanh Tiến

Nhân viên

tiendt.yk@ninhbinh.gov.vn

118

Bùi Thế Phong

Nhân viên

phongbt.yk@ninhbinh.gov.vn

119

Đinh Thị Hằng

Nhân viên

hangdt.yk@ninhbinh.gov.vn

120

Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

lannt.yk@ninhbinh.gov.vn

121

Lê Văn Biền

Nhân viên

bienlv.yk@ninhbinh.gov.vn

122

Nguyễn Thị Kim Dung

Nhân viên

dungntk.yk@ninhbinh.gov.vn

123

Trần Thị Lê

Nhân viên

lett.yk@ninhbinh.gov.vn

124

Bùi Trung Phong

Nhân viên

phongbt.yk@ninhbinh.gov.vn

125

Tạ Mạnh Cường

Nhân viên

cuongtm.yk@ninhbinh.gov.vn

126

Phạm Xuân Thái

Nhân viên

thaipx.yk@ninhbinh.gov.vn

127

Vũ Thế Vượng

Nhân viên

vuongvt.yk@ninhbinh.gov.vn

128

Phạm Quốc Hoàn

Nhân viên

hoanpq.yk@ninhbinh.gov.vn

129

 

 

 

Đài Truyền thanh

130

Lê Xuân Tiên

Trưởng đài Truyền Thanh

tienlx.yk@ninhbinh.gov.vn

131

Đinh Hữu Viện

P,Trưởng đài Truyền Thanh

viendh.yk@ninhbinh.gov.vn

132

Đỗ Mạnh Tuấn

Nhân viên

tuandm.yk@ninhbinh.gov.vn

133

Phạm Minh Quang

Nhân viên

quangpm.yk@ninhbinh.gov.vn

134

Lại Thị Hằng

Nhân viên

hanglt.yk@ninhbinh.gov.vn

135

Nguyễn Thị Dung

Nhân viên

dungnt.yk@ninhbinh.gov.vn

136

Phạm Duy Thắng

Nhân viên

thangpd.yk@ninhbinh.gov.vn