Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Quyết định công nhận hết tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức

Thứ ba, 10/10/2023

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/x%E1%BA%BFp%20lo%E1%BA%A1i/Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c/QD_cong_nhan_het_tap_su_Nguyen_Thu_Ha__20231007043248882880_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231009081403.pdf

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/x%E1%BA%BFp%20lo%E1%BA%A1i/Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c/QD_cong_nhan_het_tap_su_va_bo_nhiem_vao_ngach_vien_chuc_La_T_20231007043501301300_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231009082453.pdf

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/x%E1%BA%BFp%20lo%E1%BA%A1i/Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c/QD_cong_nhan_het_tap_su_va_bo_nhiem_vao_ngach_vien_chuc_Nguy_20231007043336178170_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231009081720.pdf

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/x%E1%BA%BFp%20lo%E1%BA%A1i/Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c/QD_cong_nhan_het_tap_su_va_bo_nhiem_vao_ngach_vien_chuc_Nguy_20231007043416522520_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231009082256.pdf

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/x%E1%BA%BFp%20lo%E1%BA%A1i/Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c/QD_cong_nhan_het_tap_su_va_bo_nhiem_vao_ngach_vien_chuc_Nguy_20231009024325835830_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231010084332.pdf

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
475258

Online 11

Hôm nay 88

Hôm qua 0