Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức

Thứ ba, 14/11/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/n%C3%A2ng%20l%C6%B0%C6%A1ng%2Ckhen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%2C%20k%E1%BB%B7%20lu%E1%BA%ADt/x%E1%BA%BFp%20l%C6%B0%C6%A1ng/QD_nang_luong_tx_THCS_co_bao_luu_Lai_Thao_Ninh_3959_20231107022103283280_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231110084142.pdf

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/n%C3%A2ng%20l%C6%B0%C6%A1ng%2Ckhen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%2C%20k%E1%BB%B7%20lu%E1%BA%ADt/x%E1%BA%BFp%20l%C6%B0%C6%A1ng/QD_nang_luong_tx_THCS_3941_3958__202311070218107470_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231110015222.pdf

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/n%C3%A2ng%20l%C6%B0%C6%A1ng%2Ckhen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%2C%20k%E1%BB%B7%20lu%E1%BA%ADt/x%E1%BA%BFp%20l%C6%B0%C6%A1ng/NLTX_tieu_hoc_keo_dai_do_ky_luat_Pham_Tuan_Anh_3592_20231107021312239230_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231110084001.pdf

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/n%C3%A2ng%20l%C6%B0%C6%A1ng%2Ckhen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%2C%20k%E1%BB%B7%20lu%E1%BA%ADt/x%E1%BA%BFp%20l%C6%B0%C6%A1ng/NLTX_tieu_hoc_da_tron_3589_3619__20231107021154754750_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231110103903.pdf

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/n%C3%A2ng%20l%C6%B0%C6%A1ng%2Ckhen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%2C%20k%E1%BB%B7%20lu%E1%BA%ADt/x%E1%BA%BFp%20l%C6%B0%C6%A1ng/NLTX_MN_da_tron_3545_3588__20231107021037859850_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231110103307.pdf

https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/N%C4%83m%202023/%E1%BA%A3nh/c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/n%C3%A2ng%20l%C6%B0%C6%A1ng%2Ckhen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%2C%20k%E1%BB%B7%20lu%E1%BA%ADt/x%E1%BA%BFp%20l%C6%B0%C6%A1ng/QD_nang_luong_tx_TTGDNN_3960_3964__20231107022507140140_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231114091901.pdf

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
785990

Online 52

Hôm nay 936

Hôm qua 0