Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018

Thứ bảy, 20/01/2018
                  Biểu số 91/CK-NSNN
                                     
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
Kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 19  tháng  01       năm 2018 của UBND huyện)
                            Đơn vị: Triệu đồng        
STT Tên đơn vị Tổng số Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia … Chương trình mục tiêu quốc gia …
Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Tổng số Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước
A B 1=2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15=16+17 16 17
  TỔNG SỐ                                  
I Ngân sách cấp huyện                                  
II Ngân sách xã                                  
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
187845

Online 3

Hôm nay 86

Hôm qua 0