Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

Thứ tư, 24/04/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
          Biểu số 75/CK-NSNN  
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
                    Đơn vị: Triệu đồng      
                           
STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ TRONG ĐÓ
CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ CHI QUỐC PHÒNG CHI VĂN HÓA THÔNG TIN CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN CHI THỂ DỤC THỂ THAO CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRONG ĐÓ CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
CHI GIAO THÔNG CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  TỔNG SỐ 287.814,57 9.367,00 251,92 16.183,00 950,00 3.462,00 600,00 247.188,05 143.678,84 19.023,21 9.473,60 339,00
1 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 283.889,05 9.367,00   16.183,00 950,00 3.462,00 600,00 247.188,05 143.678,84 19.023,21 5.800,00 339,00
2 Văn phòng Huyện ủy 3.673,60                   3.673,60  
3 Ban chỉ huy quân sự huyện 251,92   251,92                  
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
848403

Online 3

Hôm nay 293

Hôm qua 0