Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

Thứ bảy, 20/01/2018
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
  Biểu số 73/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP  HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
  Đơn vị: Triệu đồng
STT Nội dung Dự toán
A B 1
  TỔNG CHI NSĐP               626.449,37
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI                                -  
B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC               626.449,37
I Chi đầu tư phát triển               298.401,57
1 Chi đầu tư cho các dự án             298.401,57  
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                 9.367,00  
- Chi khoa học và công nghệ  
- Chi quốc phòng                    251,92  
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội  
- Chi y tế, dân số và gia đình  
- Chi văn hóa thông tin               16.183,00  
- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn                    950,00  
- Chi thể dục thể thao                 3.462,00  
- Chi bảo vệ môi trường                    600,00  
- Chi các hoạt động kinh tế             247.188,05  
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể                  9.473,60  
- Chi bảo đảm xã hội                    339,00  
- Chi đầu tư khác               10.587,00  
2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,  
3 Chi đầu tư phát triển khác  
II Chi thường xuyên             319.880,10  
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề             219.136,69  
- Chi khoa học và công nghệ                             -    
- Chi y tế, dân số và gia đình                 3.727,48  
- Chi văn hóa thông tin                 1.104,93  
- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn                    505,93  
- Chi thể dục thể thao                    775,78  
- Chi bảo vệ môi trường                 3.451,30  
- Chi các hoạt động kinh tế               25.124,83  
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể               29.046,43  
- Chi bảo đảm xã hội               34.536,31  
- Chi an ninh                 1.077,75  
- Chi quốc phòng                 1.160,00  
- Chi khác                    232,67  
III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)  
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)  
V Dự phòng ngân sách                 8.167,70  
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương  
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU  
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
848403

Online 4

Hôm nay 293

Hôm qua 0