Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700

Thứ tư, 30/12/2020
 

Chiều 30/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành trung ương, các chuyên gia chính phủ điện tử, đại sứ, các tổ chức Quốc tế và đại diện lãnh đạo tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có đồng chí Tống Quang Thìn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố có liên quan trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

Theo báo cáo sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp đăng nhập một lần với tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Thanh tra Chính phủ, Ủy ban dân tộc có đặc thù riêng về cung cấp dịch vụ công), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 63/63 địa phương trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng đã kết nối, tích hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bưu điện Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các nhà cung cấp định danh để đa dạng hóa hình thức đăng ký tài khoản đảm bảo thuận lợi, an toàn, an ninh thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Tính đến ngày 24 tháng 12 năm 2020, đã có 412 nghìn tài khoản đăng ký, trong đó công dân 409 nghìn, doanh nghiệp hơn 6 nghìn và hơn tám trăm tài khoản của các cơ quan nhà nước. So với tháng 3 năm 2020, số lượng tài khoản đăng ký tăng gấp 5,8 lần.

Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện chuẩn hóa, công bố, công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đến nay, số lượng thủ tục hành chính của cả nước là 6.798 thủ tục hành chính; so với trước khi Cổng Dịch vụ công Quốc gia đi vào vận hành, việc chuẩn hóa giúp cắt giảm, bãi bỏ 702 thủ tục hành chính hết hiệu lực, trùng lặp; đã xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật hơn 10.000 câu hỏi và trả lời các vướng mắc thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đến 24/12/2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã phục vụ hơn 99 triệu lượt truy cập của người dân, doanh nghiệp để tìm hiểu thông tin, dịch vụ, tăng gấp hơn 4,7 lần so với tháng 3/2020; đã có 84 bộ, ngành, cơ quan, địa phương tích hợp, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cũng tại hội nghị, 04 dịch vụ công mới được công bố chính thức tích hợp trên Cổng DVCQG. Trong đó, dịch vụ công thứ 2.697 là dịch vụ: “Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân”; dịch vụ công thứ 2.698: “Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng”; dịch vụ công thứ 2.699: “Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; dịch vụ công thứ 2700: “Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu”. Ước tính, 04 dịch vụ được tích hợp mới sẽ giúp tiết kiệm chi phí xã hội khoảng 1.376 tỷ đồng/năm.

 Từ 8 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp tại thời điểm khai trương (ngày 09 tháng 12 năm 2019); số thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành, địa phương tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 2.700, đạt 39% so với tổng số thủ tục hành chính của cả nước. Như vậy, đến nay, số dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia vượt 9% so với chỉ tiêu được Chính phủ giao. 

Đối với tỉnh Ninh Bình, Năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành 26 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành với tổng số 176 TTHC. Trong đó, tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.874 TTHC, trong đó cấp tỉnh 1.484 TTHC; cấp huyện 260 TTHC; cấp xã 130 TTHC. Số TTHC đang được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh là 992 TTHC, trong đó: Cấp tỉnh 868 TTHC, cấp huyện: 124 TTHC. Năm 2020, các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 663.331 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết trả đúng thời hạn là 658.609 hồ sơ; số hồ sơ trả quá hạn là 247 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn là 4.475 hồ sơ. Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công bố đã được các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh niêm yết công khai tại trụ sở nơi giải quyết các TTHC của đơn vị. Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện việc cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng quy định.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong đó Cổng Dịch vụ công Quốc gia là một kênh giao tiếp điện tử quan trọng nhằm kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, là điểm để người dân, doanh nghiệp tương tác với Chính  phủ trên môi trường điện tử, tạo cơ sở hình thành doanh nghiệp điện tử, công dân điện tử. Theo đó, năm 2021, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo đúng quy định; tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thêm tối thiểu 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ với dịch vụ thanh toán trực tuyến; đảm bảo 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc tích hợp và triển khai cung cấp thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với ít nhất 50% số lượng thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính; mở rộng các nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến, nhất là các dịch vụ thanh toán thiết yếu; nghiên cứu, đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh chuẩn hóa, cập nhật, công khai thủ tục hành chính kịp thời, chính xác, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, tìm hiểu thông tin; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, không để tình trạng chậm, quá hạn xử lý, hạn chế tình trạng phản ánh kéo dài.

Cùng với, hoàn thiện các chức năng của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, trong đó tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng; xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; triển khai các ứng dụng trên appmobile; triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc, hỗ trợ người dân,…  Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về lợi ích và các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dich vụ công Quốc gia theo hướng đa dạng hóa phương thức truyền thông, có chọn lọc đối tượng theo từng dịch vụ, kết hợp với truyền thông nội bộ, tạo niềm tin, thúc đẩy việc chung tay tham gia thực hiện của người dân, doanh nghiệp.

                                                                                                                                                                                                               Cổng TTĐT tỉnh

 

 

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
477701

Online 7

Hôm nay 127

Hôm qua 0