Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 22/02/2019

Thứ năm, 04/04/2019

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện

tại hội nghị giao ban công tác tuần, ngày 22/02/2019

 
   

       Tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 22/02/2019, sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 8, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 9, ý kiến thảo luận thống nhất của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

 1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Xuân.

- Kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, đặc biệt dịch tả Châu Phi ở lợn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết với các hộ chăn nuôi tiêu hủy vật nuôi bị nhiễm bệnh đảm bảo đúng quy trình.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tập trung xây dựng xóm kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Đẩy mạnh phong trào làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp.

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Kiểm tra, đôn đốc UBND thị trấn Yên Ninh giải quyết vi phạm đất đai tại khu Mả Triền thị trấn Yên Ninh.

- Phối hợp UBND xã Khánh Lợi nắm tình hình, tiếp nhận các đề xuất của ông Phạm Văn Sanh, ông Phạm Văn Phùng (bố đẻ ông Sanh), xóm Thượng, xã Khánh Lợi; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu biện pháp giải quyết để đảm bảo ổn định tình hình.

- Tham mưu UBND huyện, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện tập trung giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất  tại phố 4 và Khu Trung, thị trấn Yên Ninh.

Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai tốt ngày tổng vệ sinh môi trường tháng 02 (27/02).

 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phối hợp với các phòng liên quan đẩy nhanh thủ tục, hồ sơ xây dựng cơ sở hạ tầng để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn và các khu đất đặc thù đảm bảo kế hoạch đề ra.
 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019. Nắm bắt tình hình công nhân lao động tại Công ty TNHH sản xuất giầy Chung Jye, phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời các vấn đề không để phát sinh phức tạp.
 3. Thanh tra huyện: Làm tốt công tác tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
 4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thày thuốc Việt Nam; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm, kiểm tra công tác chống hạn và chăm sóc lúa chiêm xuân tại xã Khánh Cư (15/3/1959-15/3/2019). Tăng cường quản lý nhà nước đối với các lễ hội xuân trên địa bàn huyện.
 5. Phòng Y tế: Tham mưu chuẩn bị các điều kiện để huyện tổ chức các đoàn đi thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thày thuốc Việt Nam.
 6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình; phối hợp với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đang triển khai.
 7. Ban chỉ huy Quân sự huyện: Tổ chức khám, bù đổi quân đối với các trường hợp không đủ chất lượng, do đơn vị nhận quân trả về. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.
 8. Đài Truyên thanh huyện: Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các quy định pháp luật liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Hải và thị trấn Yên Ninh.
 9. UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức cho các hộ chăn nuôi ký cam kết kịp thời khai báo tình trạng dịch bệnh xảy ra đối với vật nuôi và tiêu hủy vật nuôi nhiễm bệnh đảm bảo đúng quy trình.

- Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả ngày tổng vệ sinh môi trường (27/02).

- UBND xã Khánh Vân: Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý kiến quyết đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích.

- UBND xã Khánh Cư:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm, kiểm tra công tác chống hạn và chăm sóc lúa chiêm xuân tại xã Khánh Cư (15/3/1959-15/3/2019).

+ Tăng cường quản lý đất đai, dự án trang trại trên địa bàn, xử lý dứt điểm các vi phạm đất đai theo thẩm quyền.

- UBND xã Khánh Lợi:  Nắm tình hình, tiếp nhận các đề xuất của ông Phạm Văn Sanh, ông Phạm Văn Phùng (bố đẻ ông Sanh), xóm Thượng, xã Khánh Lợi, giải quyết theo thẩm quyền, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất giải quyết các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

- UBND thị trấn Yên Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Giải quyết vi phạm đất đai tại khu nghĩa trang Mả Triền.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) vào 10h00’ ngày 28/02/2019 (đơn vị nào không gửi báo cáo coi như không thực hiện, Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện).

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
477720

Online 4

Hôm nay 146

Hôm qua 0