Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và đánh giá kết quả thực hiện kết luận 01-KL/TW

Thứ hai, 20/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Sáng 20/5/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Thắng, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;  Bí thư các Tổ chức cơ sở Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện, Trưởng các phòng ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Hiệu trưởng các Trường THPT, Giám đốc TTGDTX-GDDN; Chỉ tịch các Hội đặc thù, Hội Văn học Nghệ thuật huyện; Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ UBND xã phụ trách văn hoá - xã hội, công chức văn hoá, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc các xã, thị trấn. Tổng số đại biểu dự hội nghị là 500 đại biểu.

                                       Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, nội dung tuyên truyền phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng, tính cấp bách của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ mới.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển. Trong đó phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. 

Đến nay, toàn huyện có 276 Câu lạc bộ văn nghệ, 268 Câu lạc bộ dân vũ, 536 Câu lạc bộ bóng chuyền hơi hoạt động thường xuyên. Toàn huyện có 52,2% dân số tham gia luyện tập thể thao thường xuyên, trên 60% gia đình đạt Gia đình thể thao, 19/19 xã phát triển phong trào đi bộ. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, xóm, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa, sân vận động, khu thể thao; 98,9% thôn, xóm, phố có nhà văn hóa. Trung tâm văn hóa huyện gắn với nhà văn hóa thiếu nhi được xây dựng mới khang trang; phòng thư viện, phòng truyền thống của huyện, tủ sách của các xã, thị trấn, trường học được đầu tư, nâng cấp, tăng cường trang thiết bị, tạo điều kiện tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Việt Anh trao Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

cho Đảng bộ xã Khánh Trung đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt các văn bản triển khai thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lựa chọn Chủ đề năm 2022, 2023: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao”;  Chủ đề năm 2024: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy nội lực, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” để chỉ đạo thực hiện; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ  xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung trọng tâm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Qua triển khai đã tạo được sự chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều hơn các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong nhân dân; góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Tại hội nghị, 5 đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đồng thời, đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

   Đ/c Hoàng Văn Thắng, Bí thư Huyện uỷ Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   cho các cá nhân  đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ ghi nhận biểu dương những kết quả mà các cấp uỷ, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được và chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW như sau: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ về vai trò ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW để văn hoá thực sự là mục tiêu, động lực, “soi đường quốc dân đi”; xây dựng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát, đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về văn hoá được xác định trong nghị quyết Đại hội các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW đảm bảo đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Xuân Tuyển, Chủ tịch UBND huyện Trao Giấy khen của UBND huyện

                  cho các tập thể có thành tích trong thực hiện NQ 33-NQ/TW   

        Đ/c Nguyễn Xuân Tuyển, Chủ tịch UBND huyện Trao Giấy khen của UBND huyện

                    cho các tập thể có thành tích trong thực hiện NQ 33-NQ/TW

Đ/c Phạm Ngọc Hải, Phó bí thư thường trực Trao Giấy khen của UBND huyện

                cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện NQ 33-NQ/TW.

Đ/c Phạm Ngọc Hải, Phó bí thư thường trực Trao Giấy khen của UBND huyện

                cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện NQ 33-NQ/TW.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua cho 1 tổ chức cơ sở đảng, tặng Bằng khen cho 1 tổ chức cơ sở đảng và 6 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023). Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã trao Giấy khen của UBND huyện cho 10 tập thể và 15 cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW và 8 tập thể, 9 cá nhân trong việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW.

Trang TTĐT huyện.

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
785992

Online 49

Hôm nay 938

Hôm qua 0